Poznański Budżet Obywatelski 2022

Droga Mieszkanko, Drogi Mieszkańcu Poznania! W tym roku już po raz dziesiąty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) wspólnie decydować będziemy o tym na co zostanie przeznaczona część budżetu miejskiego.

Etap składania projektów: 4 – 31 maja.

Podobnie jak w poprzednich latach można składać projekty o charakterze rejonowym albo ogólnomiejskim. W ramach projektów ogólnomiejskich można złożyć projekt Zielonego Budżetu.

Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, a rejonowego – 600 tys. zł.

Wnioski mogą składać wszyscy mieszkańcy – osoby fizyczne zamieszkujące na terenie miasta Poznania. Każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Formularze można wypełnić i dostarczyć drogą elektroniczną lub tradycyjną.

Ważne! Aby wniosek mógł zostać zatwierdzony pod względem formalnym konieczne jest dostarczenie listy poparcia w terminie 3 dni od dnia ostatecznego złożenia projektu.

Dokument musi być uzupełniony i podpisany przez co najmniej 10 mieszkańców Poznania. Lista nie podlega publikacji w Serwisie PBO22.

Listę poparcia (oryginał) wypełnia się i składa w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania lub przesyła pocztą/kurierem w terminie trzech dni od dnia ostatecznego złożenia projektu (decyduje data stempla pocztowego/data nadania przesyłki): Gabinet Prezydenta, Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

grafika - lista poparcia