1-210 spośród 210
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Nie złożono listy poparcia. Przypomnienie o liście poparcia z prośbą o uzupełnienie zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia wniosku oraz kolejne 10.05.2021 r. Lista poparcia nie została uzupełniona.
  Nie złożono odwołania

  Mini Boisko 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Mini Boisko Na Rubieży
  Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 1
   
 • Ogrodzenie Fortu I, które ochroni zwierzęta 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Zbudujmy ogrodzenie wokół fosy dawnego fortu, która obecnie stała się pułapką dla zwierząt.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Teren otuliny fortu powierzony ZLP, w granicach ochrony konserwatorskiej fortu. Ewentualne opinie winien wydać MKZ i ZLP.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z obszarem chronionym Natura 2000 - Fortyfikacje w Poznaniu, w którym ochronie podlegają gatunki nietoperzy. Ogrodzenie może przyczynić się do niekorzystnych zmian w obecnym środowisku i stworzenia potencjalnego zagrożenia dla ptaków i nietoperzy występujących na tym obszarze. Budowa ogrodzenia może także wpłynąć negatywnie na przeloty i trasy migracyjne nietoperzy. Zgodnie z zasadą przezorności, która jest jedną z podstawowych zasad prawa ochrony środowiska naszym obowiązkiem jest przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom a ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO22, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO22 § 2 Zgłaszanie projektów pkt 16 ppkt 4).
   Nie złożono odwołania
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Proponowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach projektu mpzp 'Rejon Minikowa' część A2 w Poznaniu, na terenie oznaczonym symbolem ZP/ZN - teren zieleni towarzyszącej zabytkowy obiektom fortyfikacyjnym oraz objęty formami ochrony przyrody. Projekt planu miejscowego jest na wczesnym etapie procedury planistycznej i nie ma jeszcze wypracowanych szczegółowych zapisów w zakresie lokalizacji tego typu obiektów. Natomiast w przypadku regulacji dotyczących reklam, szyldów, małej architektury i ogrodzeń, należy skonfrontować zamierzenia wnioskodawcy z projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, czyli tzw. uchwały krajobrazowy. Ze względu na kontekst przestrzenny wniosek ten powinien być również zaopiniowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 2
   
 • Bajkowa Strefa Sportu i Rekreacji 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Budowa boiska wielofunkcyjnego,bulodromu,siłowni zewnętrznej i strefy workout celem poprawy zdrowia mieszkańców poprzez aktywność fizyczną.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Urbanistyki i Architektury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 3
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Lista poparcia projektu została złożona po terminie. Zgodnie z zasadami PBO, listę poparcia składa się w terminie 3 dni od dnia złożenia projektu. Projekt złożony 11.05.21 - listę poparcia dostarczono 31.05.21. Przypomnienie o dostarczeniu listy poparcia zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia projektu oraz w dniach: 13, 20 i 27 maja.
  Złożono odwołanie - szczegóły na karcie projektu
  Złożono uzasadnienie - szczegóły na karcie projektu
  Decyzja: Brak możliwości dalszego procedowania projektu

  Kładka Winogrady - Zawady, nad Wartą. Projekt ogólnomiejski
  Kładka pieszo-rowerowa łącząca Winogrady i Zawady, nad Wartą i wyspą Ostrów Tumski i Cybiną.
  Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 4
   
 • NAVIdziki - GPS dla dzików Projekt ogólnomiejski
  Celem projektu jest stworzenie systemu śledzenia tras dzików online, celem szybszej interwencji służb miejskich.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Obecny stanem prawny dotyczący działań związanych z Afrykańskim Pomorem Świń nie pozwala na dokonywanie odłowu żywołownego dzików. Według obowiązujących przepisów weterynaryjnych każdy odłowiony dzik podlega uśmierceniu a jego tusza musi być przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu wykonania badania laboratoryjnego na obecność wirusa ASF. Z ww. faktu wynika brak możliwości skutecznego założenia na dzika urządzenia lokalizującego (obroży) bez jego uśmiercenia co jest całkowicie sprzeczne z ideą projektu.
   Nie złożono odwołania
  • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ powołany Zarządzeniem nr 43/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 czerwca 2021 r. Zespół ds. działań profilaktycznych Miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane, jednoznacznie wykluczają skuteczność przedstawionego projektu ze względu na zbyt dużą liczbę osobników w mieście. Ponadto realizacja projektu jest niezgodna z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym działań związanych z Afrykańskim Pomorem Świń, który nie pozwala na dokonywanie odłowu żywołownego dzików. Według obowiązujących przepisów weterynaryjnych każdy odłowiony dzik podlega uśmierceniu a jego tusza musi być przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu wykonania badania laboratoryjnego na obecność wirusa ASF. Należy także podkreślić, że koszt pojedynczej profesjonalnej obroży, której cena kształtuje się na poziomie od 10 do 20 tys. zł. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO22, ponieważ narusza obowiązujące przepisy prawa (Zasady PBO22 § 2 Zgłaszanie projektów pkt 16 ppkt 6).

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 5
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Lista poparcia projektu została złożona po terminie. Zgodnie z zasadami PBO, listę poparcia składa się w terminie 3 dni od dnia złożenia projektu. Projekt złożony 17.05.21 - listę poparcia dostarczono 31.05.21. Przypomnienie o dostarczeniu listy poparcia zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia projektu oraz w dniach: 20 i 27 maja.
  Złożono odwołanie - szczegóły na karcie projektu
  Złożono uzasadnienie - szczegóły na karcie projektu
  Decyzja: Brak możliwości dalszego procedowania projektu

  Oświetlony chodnik: Urbanowska - Park Wodziczki. 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Wykonanie oświetlonego chodnika umożliwiającego bezpieczne dojście z ulicy "Urbanowska" do Parku Wodziczki.
  Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 6
   
 • Cichy tramwaj Hetmańska 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Wyciszenie torowiska tramwajowego na ul. Hetmańskiej pomiędzy ul. Głogowską i ul. Dmowskiego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Urbanistyki i Architektury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 7
   
 • Zadbajmy o najmłodszych! 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Troska o najmłodszych, poprzez poprawę warunków do nauki i zabawy.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie decyzja pozytywna po spotkaniu odwoławczym
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 23.09.2021
   Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Marcin Grabowski, Jacek Muller, Katarzyna Przybysz
  • Wydział Urbanistyki i Architektury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 8
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Lista poparcia projektu została złożona po terminie. Zgodnie z zasadami PBO, listę poparcia składa się w terminie 3 dni od dnia złożenia projektu. Projekt złożony 18.05.21 - listę poparcia dostarczono 31.05.21. Przypomnienie o dostarczeniu listy poparcia zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia projektu oraz w dniach: 20 i 27 maja.
  Złożono odwołanie - szczegóły na karcie projektu
  Złożono uzasadnienie - szczegóły na karcie projektu
  Decyzja: Brak możliwości dalszego procedowania projektu

  Wieszaki na placu zabaw Parku Wodziczki. 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Zainstalowanie dwóch wolno stojących wielopunktowych wieszaków "szatniowych" na placu zabaw Parku Wodziczki.
  Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 9
   
 • Zielono od stadionu do os.Kopernika 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Koncert i wystawa dla klimatu i w 10. rocznicę od Euro 2012.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 10
   
 • Kompleks rekreacyjno-sportowy w SP26 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego dla społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 26 w Poznaniu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 11
   
 • Muszla Park Wilsona - modernizacja,koncerty 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Przygotowanie dokumentacji projektowej i modernizacja zabytkowej muszli w Parku Wilsona oraz organizacja koncertu/koncertów
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 12
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Zgłoszenie wycofane na prośbę Wnioskodawczyni z 31.05.2021 r.
   

  Rewitalizacja terenu przyszkolnego dla SP 82 9 - Stare Miasto
  Kompleksowa rewitalizacja terenu przy SP82 zakłada budowę naturalnego ogrodu przyszkolnego oraz infrastruktury sportowo- rekreacyjnej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 13
   
 • Poznańskie kliny zieleni- reaktywacja i ochrona Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Nowe nasadzenia i kompleksowe uzupełnienie roślinności w poznańskich klinach zieleni oraz objęcie ich ochroną
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 14
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Lista poparcia projektu nie została dostarczona. Zgodnie z zasadami PBO, listę poparcia składa się w terminie 3 dni od dnia złożenia projektu. Projekt złożony 19.05.21. Przypomnienie o dostarczeniu listy poparcia zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia projektu oraz w dniu 24.05 br.
  Nie złożono odwołania

  Elektroniczne tablice informacji pasażerskiej na Krzesinach 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Zakup i montaż sześciu elektronicznych tablic informacji pasażerskiej 5- wierszowych na Krzesinach
  Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 15
   
 • Pieszo i rowerem przez ul. Krańcową 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Budowa ściezki rowerowej wzdłuż ulicy Wiejskiej i Krańcowej łączącej ul. Główną, Warszawską, Dworzec Wschodni.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie podtrzymano rekomendacje negatywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się dn. 20.09.2021
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, R.Ciesielski, S.Zieliński, M. Heilman, D. Wożniak, J.Muller

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 16
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Projekt nie został zaakceptowany - wnioskodawczyni nie jest uprawniona do złożenia wniosku - nie jest mieszkanką Poznania. Rozmowa telefoniczna z wnioskodawczynią w dniu 20.05.21 r.
  Nie złożono odwołania

  Ptysiowy plac zabaw 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Przebudowa placu zabaw i ogrodu przy żłobku "Ptyś" na os. Przyjaźni 134
  Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 17
   
 • Ćwicz, trenuj, baw się-nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Modernizacja i przystosowanie boiska oraz placu zabaw na potrzeby bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 18
   
 • Jadalnia Marzeń 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Projekt zakłada rozbudowę uczniowskiej jadalni i zaplecza kuchni w SP58 w Poznaniu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Urbanistyki i Architektury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 19
   
 • Klimatyczna szkoła w zdrowej atmosferze Projekt ogólnomiejski
  Zajęcia o smogu i zmianie klimatu + monitoring budynków szkół (efektywność energetyczna, OZE, retencja)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 20
   
 • Sportowy Dębiec 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Rewitalizacja istniejącego już boiska przy Szkole Podstawowej nr 84 w Poznaniu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 21
   
 • Budowa nowego żłobka w Poznaniu Projekt ogólnomiejski
  Czas oczekiwania na przyjęcie do żłobka to kilkanaście miesięcy. Zmieńmy to budując nowy żłobek!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Z uwagi na toczące się postępowania zmierzające do zbycia oraz postępowania o ustanowienie trwałego zarządu na rzecz SP 48.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Negatywna opinia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 22
   
 • Smochowicki rejon wspinaczkowy 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Zewnętrzna ścianka wspinaczkowa na Smochowicach
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ zgodnie ze wskazaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w stosunku do działek nr 144/2 i 152/2, arkusz mapy 13, obręb 22 Krzyżowniki toczy się postępowanie zwrotowe. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO22, ponieważ projekt dotyczy nieruchomości miejskiej wobec której WGN stwierdza, że jest zagrożona utratą własnoci w przedmiotowym zakresie (Zasady PBO22 § 3 Weryfikacja projektów pkt 7, ppkt 5) e).
   Nie złożono odwołania
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zakres wnioskowanej inwestycji znajduje się na obszarze, dla którego opracowywany jest projekt planu miejscowego 'Rejon ulicy Maszewskiej i Myśliborskiej' w Poznaniu. Na obecnym etapie procedury planistycznej działka nr 144/2, ark. 13, obr. Krzyżowniki, na której zlokalizowana ma być ścianka wspinaczkowa znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZP tj. teren zieleni urządzonej, dla którego projekt ustala lokalizację pumptruck'ów oraz ciągów pieszych i rowerowych (kwestie lokalizacji obiektów małej architektury nie są regulowane w planie miejscowym). Projekt planu nie zakładał na tym terenie realizacji innych budowli niż wyżej wymienione (ścianka wspinaczkowa jest budowlą), nikt również nie składał takich wniosków do projektu mpzp. Niemniej, ze względu na obecny etap opracowywania projektu planu miejscowego (przed opiniowaniem i uzgadnianiem), możliwa byłaby ewentualna korekta jego ustaleń dopuszczająca realizację ścianki wspinaczkowej. Podkreślić jednak tu należy, że prace nad projektem mpzp zostały zawieszone ze względu na trwające postępowanie zwrotowe i ewentualną zamianę gruntów.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 23
   
 • Arena sportowa przy ZSP3 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Wielofunkcyjna hala sportowa przy ZSP3
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 24
   
 • Monitoring miejski na osiedlu Marysieńki 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Monitoring miejski na osiedlu Marysieńki na ulicach Wilanowskiej, Chocimskiej, Wiedeńskiej i Stróżyńskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 25
   
 • Ogrodowy skwer 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Rewitalizacja i modernizacja zieleni wewnątrz pętli tramwajowej na osiedlu Ogrody. Utworzenie ogólnodostępnego skweru.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 26
   
 • Instalacje fotowoltaiczne na budynkach trzech szkół 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Projekt przewiduje instalacje fotowoltaiczne na trzech budynkach szkół po 50 KW każda.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 27
   
 • Budowa wjazdu na parking 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Wjazd na parking przy bloku nr 10 na os. Batorego z ul. Opieńskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: ZDM podjął działania zmierzające do przekazania działki nr 189/100 spółdzielni mieszkaniowej. Brak jest zatem możliwości realizacji zadania na terenie, który przestanie być własnością Miasta Poznania. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 r. Budowa wjazdu dotyczy działki miejskiej wobec której istnieje zagrożenia utraty własności - par. 3, ust. 7, pkt. 5c).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 28
   
 • Poznajemy naszą "Małą Ojczyznę" z przewodnikami 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Zorganizowanie wycieczek dla mieszkańców prowadzonych przez przewodników przybliżających historię, teraźniejszość miejsca zamieszkania i okolic.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 29
   
 • Aktywnie- zdrowo na Jeżycach i Łazarzu 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Jeżyc/Łazarza. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 30
   
 • Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Wspólny projekt Kwiatowego/Junikowa/Ławicy/Górczyna: pumptrack, stacje rowerowe, pakiet wsparcia szkół/przedszkoli, wóz strażacki (usuwanie skutków nawałnic).
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 31
   
 • Rejon na piątkę! 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Pakiet wsparcia dla 5 szkół i przedszkoli z Górczyna/Ławicy/Kwiatowego/Junikowa: SP78, SP54, SP10, Przedszkole_36, Przedszkole_7.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 32
   
 • Sportowa przestrzeń przy ZSP nr 8 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Zagospodarowanie terenu nowymi obiektami sportowymi przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 na os. Bolesława Śmiałego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 33
   
 • Baw się razem z nami-modernizacjaboiskawSP3 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu, wymiana nawierzchni, wydzielenie części rekreacyjnej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 34
   
 • Rewitalizacja ogrodu DPS, ul. Ugory 18/20 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Renowacja pergoli, płotu, koszy, naprawa pozbruku i studzienek.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 35
   
 • Przedszkolne ogrody i boiska sercem blokowiska 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Modernizacja ogrodów przedszkolnych : wzbogacenie o nowe urządzenia zabawowe oraz boiska wielofunkcyjne.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 36
   
 • Modernizacja nawierzchni i urzadzeń rekreacyjno- sportowych 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym oraz pod placem zabaw dla dzieci(poliuretan), naprawa rampy.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 37
   
 • Budowa chodnika tymczasowego wzdłuż ulicy Dziadoszańskiej 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Budowa chodnika z betonowych płyt tymczasowych, wzdłuż wschodniej strony ulicy Dziadoszańskiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Chodnik w części zlokalizowany byłby poza nieruchomościami administrowanymi przez Miasto Poznań - dz. 143. Zachodzi konieczność regulacji i wykupu gruntów. Również budowa chodnika wymaga budowy urządzeń zapewniających prawidłowe odwodnienie. Aktualnie woda deszczowa zagospodarowywana jest na poboczu, na którym zlokalizowany byłby chodnik. Brak budowy urządzeń kanalizacyjnych spowoduje zalanie przyległych działek. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 r. Budowa chodnika przebiega przez działki nie będące we władaniu Miasta Poznania - par. 2, ust. 14, pkt. 2).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 38
   
 • Wyremontujmy starą bimbę! Projekt ogólnomiejski
  Remont zabytkowego tramwaju typu S2D "Duży Szczeciniak" z 1930 roku
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 39
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: 9.08.2021 rezygnacja wnioskodawcy
   

  Galeria Średnio – mała przestrzeń interdyscyplinarna. 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Galeria Średnio – integracja społeczności przez sztukę w mini galerii w urokliwej, jeżyckiej kamienicy.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 40
   
 • Beton NIE,zieleń TAK! Szkoły dla klimatu Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Odbrukowanie i zazielenienie boisk i dziedzińców szkolnych - działania na rzecz małej retencji
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 41
   
 • Jeden,dwa- Twój plac zabaw toaletę ma! Projekt ogólnomiejski
  Realizacja 4 ogólnodostępnych toalet zlokalizowanych przy największych placach zabaw
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Urbanistyki i Architektury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 42
   
 • Fotograficzna pamięć. Muzeum ślubu. Projekt ogólnomiejski
  Powołanie do życia Muzeum Ślubu - opartego na wielkopolskiej historii fotografii ślubnej. adaptacja lokalu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Słowackiego 19 jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z ZKZL sp. z o.o.. Zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 3 pkt 4 umowy dzierżawy nr D/51/1031 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a ZKZL sp. z o.o. finansowanie prac remontowych i konserwacyjnych leży po stronie ZKZL sp. z o.o. Mając powyższe na uwadze ZKZL sp. z o.o. może w ramach inwestorstwa zastępczego wykonywać jedynie prace modernizacyjne. Skoro w zakresie tego projektu WGN powierzył już spółce realizację modernizacji lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Słowackiego 19, nie ma naszym zdaniem podstawy do powierzenia realizacji projektu PBO, gdyż zakłada on m.in. rekonstrukcję studia fotograficznego, które rozumie się jako wyposażenie w elementy ruchome, a nie rekonstrukcja danego środka trwałego, dlatego realizacja zadania nie może zostać powierzona ZKZL sp. z o.o.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 22.09.2021
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, K.Kubis, S.błażek, B.Urbaniak, M.Grabowski

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 43
   
 • Budowa chodnika - Chrzanowska i Sokalska Projekt ogólnomiejski
  Budowa chodnika na ul. Chrzanowskiej i ul. Sokalskiej, pomiędzy ul. Spławie a ul. Dobrepole.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 44
   
 • SP80-kolorowy plac dla dzieciaków Raszyna 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Przebudowa placu zabaw, uporządkowanie, nowe tereny zielone, zmiana nawierzchni boiska, postawienie bramek, piłkochwytów, ogrodzenia.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 45
   
 • Szpakowe boiska 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Celem jest modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 55 w Poznaniu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 46
   
 • Przyjaciele w nowej odsłonie Przedszkole42, SzkołaPodstawowa25 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Prace remontowe w Przedszkolu nr 42 i Szkole Podstawowej nr 25 przy ulicy Prądzyńskiego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 47
   
 • Dębiecki Ogród Zimowy - Sala Zielona 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Stworzenie ogrodu zimowego o charakterze edukacyjno-zabawowym z możliwością udostępnienia społeczności lokalnej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 48
   
 • Nowy parking Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na parkingu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 49
   
 • Sport i rekreacja na 5 plus 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Modernizacja boiska sportowego oraz organizacja strefy gier i zabaw podwórkowych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 50
   
 • Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Nauka podstawowych elementów judo/samoobrony dla studentów, dzieci, osób dorosłych, starszych i niepełnosprawnych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 51
   
 • Bezpieczny poznaniak, bezpieczny student 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Nauka podstawowych elementów judo/samoobrony dla studentów, dzieci, osób dorosłych, starszych i niepełnosprawnych (rejon 10)
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie spełnia oczekiwań społeczności lokalnej. Brak wskazania konkretnej lokalizacji spełniającej warunek posiadania odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia zajęć.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 52
   
 • Skład na Warzywnej 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Wyremontowanie pomieszczeń szkolnych oraz zagospodarowanie terenu przed wejściem -aranżacja placu oraz montaż zewnętrznej siłowni.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 53
   
 • Bezpiecznie w Poznaniu-od dziecka do seniora 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Nauka podstawowych elementów judo/samoobrony dla studentów, dzieci, osób dorosłych, starszych i niepełnosprawnych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Na terenie osiedla brak jest sal przystosowanych do prowadzenia tego typu zajęć. W poprzednich dwóch edycjach zajęcia tego typu nie były prowadzone na terenie naszego osiedla, mieszkańcy naszego osiedla nie byli informowani o zajęciach. Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone na innym osiedlu odbywały się w godzinach lekcji w szkole i tym samym uniemożliwiały udział w zajęciach. Liczne uwagi mieszkańców do realizacji programu. Duży koszt projektu w stosunku do ilości rodzajów oferowanych zajęć – tylko jeden typ aktywności fizycznej. W opinii mieszkańców projekt nie spełnia ich oczekiwań.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 54
   
 • Tajemnicze przedszkolne ogrody-przestrzenią wszechstronnego rozwoju 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Modernizacja ogródków przedszkoli na Cześnikowskiej, Księżycowej, Kasztelańskiej i Senatorskiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 55
   
 • Centrum Kultury Ławica Projekt ogólnomiejski
  Wielofunkcyjne Centrum Kultury zapewni rodzinom szeroką ofertę zajęć, wystaw, koncertów i innych imprez kulturalnych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Urbanistyki i Architektury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 56
   
 • Rewitalizacja terenu przyszkolnego SP 82 Projekt ogólnomiejski
  Kompleksowa rewitalizacja terenu przy SP82 zakłada budowę naturalnego ogrodu przyszkolnego oraz infrastruktury sportowo- rekreacyjnej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 57
   
 • #otWarta strefa aktywności dla Poznania 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Stacjonarne, wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne przeznaczone dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz zawodników po amputacjach kończyn.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 58
   
 • Winogradzka Akademia Małego Inżyniera 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Szkoła Podstawowa nr 38: Festiwal naukowy, zakup robotów do programowania i szkolenie dla nauczycieli.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 59
   
 • Zielone przystanki Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  ‘Zielone przystanki’ to więcej zieleni w Poznaniu w miejscach oczekiwania na środek transportu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zadanie polegające na ustawianiu i utrzymywaniu wiat przystankowych realizują Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., a nie jednostki miejskie. Wiaty są finansowane z budżetu spółki a nie z budżetu miasta. Tym samym nie mogą być finansowane z PBO.
   Nie złożono odwołania
  • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska popiera ideę tworzenia zielonych, kwiecistych przystanków autobusowych lub tramwajowych. Niestety zadanie polegające na ustawianiu i utrzymywaniu wiat przystankowych realizują Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., a nie jednostki miejskie. Wiaty są finansowane z budżetu spółki a nie z budżetu miasta. W związku z powyższym realizacja zadania nie może być finansowana z budżetu przypisanego do PBO.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 60
   
 • Zielone torowisko na ul. Królowej Jadwigi Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Projekt zakłada utworzenie zielonego torowiska tramwajowego na ul. Królowej Jadwigi.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 61
   
 • Przystanki na życzenie Projekt ogólnomiejski
  Projekt ma na celu wprowadzenie nowych, milszych zapowiedzi głosowych w poznańskich środkach transportu publicznego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 62
   
 • Leśniczówka Naramowice 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Zwiększenie atrakcyjności terenu leśniczówki Naramowice. Wymiana i uzupełnienie infrastruktury istniejącego placu zabaw.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 63
   
 • MigajTy! Pomóżmy osobom z niepełnosprawnością! Projekt ogólnomiejski
  Darmowe oraz certyfikowane kursy z polskiego języka migowego (PJM) dla mieszkańców Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 64
   
 • Ujarzmij codzienność - zadbaj o siebie! 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Warsztaty i konsultacje kierowane do różnych grup mieszkańców rejonu 10 głównie nastolatków i dorosłych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 65
   
 • Park Barwy i Wody na Winogradach Projekt ogólnomiejski
  Park Barwy i Wody może powstać przy nowo wybudowanej pływalni na osiedlu Zwycięstwa.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Decyzja pozytywna po spotkaniu odwoławczym
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 23.09.2021
   Zespół Obradował w składzie Gabinet Prezydenta, Wydział Sportu, POSiR, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ZZM
  • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ koszt realizacji projektu w przedstawionej formie przekracza limity wskazane przez PBO22 (Zasady PBO22 § 1 Postanowienia ogólne pkt 12, ppkt 1). Rzeczywisty koszt jego realizacji, z uwagi na wzrost cen towarów i usług od ubiegłego roku, w tym głównie materiałów i usług budowlanych, przekracza znacznie 2 mln zł. Ponadto projekt nie spełnia wymogów zielonego budżetu, wg którego ustalono procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej dla nowo budowanych obiektów zieleni w wysokości nie mniejszej niż 90 % (Zasady PBO22 § 1 Postanowienia ogólne pkt 10).

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 66
   
 • Winogradzki statek uśmiechu i radości 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Rozbudowa infrastruktury szkolnego obiektu zabawowo-sportowo-rekreacyjnego „MAŁPI GAJ” polepszy warunki do zabawy, edukacji, sportu, rekreacji.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 67
   
 • Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Modernizacja infrastruktury szkół i przedszkoli polepszy warunki do zabawy, edukacji, kultury, sportu i rekreacji.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 68
   
 • Z_mapą_w_las! 2. Areny Zielonego Sportu 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  2. areny do biegów na orientację: "Miłostowo", "Zieliniec"
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 69
   
 • Z_mapą_w_las! Arena Zielonego Sportu 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Areny do biegów na orientację: "Las Naramowicki"
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 70
   
 • Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom! 9 - Stare Miasto
  Stworzenie na brukowanych ulicach Starego Miasta warunków do wygodnego poruszania się pieszo, rowerem, wózkami.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 71
   
 • Więcej Parku w Parku! 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Projekt zakłada kompleksowe urządzenie niezgospodarowanej części parku im. Ks. T. Kirschke
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Urbanistyki i Architektury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 72
   
 • Naramowicka trasa rowerowa Projekt ogólnomiejski
  Budowa drogi rowerowej na odcinku Naramowice - Umultowo
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Opis projektu nie pozwala na precyzyjne określenie możliwości realizacji zadania. Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji projektu (pomimo prób kontaktu). Wstępne rozeznanie możliwości realizacji zadania w kierunku północnym wymagają regulacji stanu terenowo prawnego. Ponadto duży zakres zadania (aż do granic miasta) może sugerować, długookresowe projektowanie oraz wysokie koszty związane z realizacją zadania, znacznie przewyższające możliwości finansowe w ramach PBO. Ponadto w ciągu ul. naramowickiej planowane jest rozpoczęcie w roku 2022 prac prowadzonych przez spółkę Aquanet. Podjęto próbę uzyskania doprecyzowania zakresu zadania poprzez kontakt drogą elektroniczną - bez reakcji ze strony Wnioskodawcy. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 r. Zadanie wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz regulacji stanów prawnych działek, co przekroczy 2 letni okres realizacji zadania - par. 2, ust. 15, ponadto całkowity koszt realizacji projektu przewyższa limity środków określone w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego - par 1, ust. 12, pkt. 1) oraz par. 2, ust. 16, pkt.3).
   Nie złożono odwołania
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Urbanistyki i Architektury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 73
   
 • Hałas szkodzi. Cisza łagodzi. SP38, SSP2 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Poprawa komfortu akustycznego w pomieszczeniach szkolnych tak, aby spełniały one obowiązujące wymagania akustyczne
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Zmieniono rekomendację na pozytywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się w dn. 23.09.21
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, S.Błażęk, M.Grabowski, K.Przybysz, J.Muller
  • Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 74
   
 • Przez sport po zdrowie 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Projekt zakłada wyremontowanie boisk oraz dokończenie remontu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 74.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 75
   
 • Rowerem i pieszo przez Krzyżowniki Smochowice 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Remont nawierzchni chodnika od ul. Czarnkowskiej do ul .Słupskiej. Wyznaczenie przejść pieszych rowerowych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Nie jest możliwa realizacja zadania w ciągu ul. Dąbrowskiego (na odcinku od ul. Czarnkowskiej do ul. Słupskiej) ze względu na planowaną realizację gazociągu. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 r. Realizacja projektu koliduje z przyjętymi planami Miasta Poznania - par. 3, ust. 7, pkt. 3) oraz par. 3, ust. 7, pkt. 7b.)
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 76
   
 • Dzika część Parku Kasprowicza dla mieszkańców 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Otwarcie dzikiej części Parku Kasprowicza dla mieszkańców, zachowując walory przyrodnicze i atrakcyjność terenu
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 77
   
 • Rowerowy Grunwald. Bezpieczniej-szybciej-wygodniej! 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Poprawa dojazdu do centrum i ułatwienia na osiedlowych uliczkach całego Grunwaldu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejski Inżynier Ruchu (BKP)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Kontra ruch rowerowy na jednokierunkowych grunwaldzkich uliczkach wprowadza bałagan, gdyż uliczki są wąskie i powoduje to utrudnienia w jeździe zarówno kierowców jak i rowerzystów . Poduszki berlińskie nie zwalniają wszystkich samochodów, są tylko spowolnieniem dla małych samochodów.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 78
   
 • Grunwaldzka trasa rowerowa - kolejny odcinek 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Wygodna grunwaldzka trasa rowerowa na dojeździe do centrum, przed MTP
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejski Inżynier Ruchu (BKP)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 79
   
 • Rowerowe Rataje-Chartowo-Żegrze: szybciej, bezpieczniej, wygodniej! 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Wygodny dojazd do rowerowej trasy Kórnickiej. Bezpieczna droga do szkoły.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 80
   
 • UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane
  z uzasadnieniem: Projekt wycofano na prośbę Wnioskodawcy. Połączono go z projektem - nr zgłoszenia 95 pn.: "Plac zabaw w parku na os. Kopernika" za zgodą autora tego projektu.
   

  Dżungla w Poznaniu 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Gruntowna modernizacja i rozbudowa placu zabaw oraz budowa parkouru w Parku ks. Józefa Jasińskiego
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 81
   
 • Wildecka aleja drzew 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Hetmańskiej. Skwer po stronie północnej,pomiędzy ulicami 28Czerwca 1956r. a Rolną
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 82
   
 • Literacka Trasa Rowerowa i Piesza 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Budowa trasy rowerowej wzdłuż Literackiej na brakującym odcinku, od Hezjoda do Koszalińskiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zadanie planowane jest na terenie objętym „MPZP dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu”, dla którego teren inwestycji oznaczony jest symbolem 2KD-Z dla której przewidziano dwie jezdnie z co najmniej dwoma pasami ruchu, obustronnych chodników. W związku z zapisami MPZP lokalizacja DDR musi zostać określona w projekcie, który będzie uwzględniał wszystkie ww. elementy, a zatem nie jest możliwe opracowanie projektu samej DDR. Koszt: - Opracowanie koncepcji układu drogowego – 100.000 zł - Budowa DDR – 650mb x 2,5m x 500 zł = 812.500 zł. Łączny koszt około 900.000 zł. W związku z brakiem możliwości zmian (pomimo prób kontaktu z Wnioskodawcą) finansowania projekt na ogólnomiejski nie zostaje on rekomendowany do realizacji. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 r. Całkowity koszt realizacji projektu przewyższa limity środków określone w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego - par 1, ust. 12, pkt. 1) oraz par. 2, ust. 16, pkt.3). Podjęto próbę uzyskania zgody Wnioskodawcy o przekwalifikowanie kategorii finansowania projektu na projekt ogólnomiejski celem wydania rekomendacji pozytywnej - brak reakcji ze strony Wnioskodawcy.
   Nie złożono odwołania
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 83
   
 • Rowerostrada do centrum: Bukowska Trasa Rowerowa 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Rowerostrada do centrum - Bukowska Trasa Rowerowa. Równa asfaltowa nawierzchnia.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 84
   
 • Rowerem/pieszo z Naramowic: łączniki Naramowice-Wartostrada; Abrahama-Murawa 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Wygodny wyjazd rowerem i dojście pieszo z Naramowic łącznikiem Abrahama-Murawa oraz dojazd do Wartostrady
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu nie rekomenduje projektu wnioskodawcy do realizacji z następujących powodów: 1. We wniosku nie wskazano dokładnego przebiegu proponowanego łącznika. 2. Rejon miasta pomiędzy ulicami Romana Abrahama i Murawa częściowo objęty jest obowiązującym mpzp obszaru Za Fortem w Poznaniu (uchwalony w 2002 roku) - w zakresie obowiązujących mpzp wnioski powinny być opiniowane przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP. Obszar ten objęty jest częściowo również granicami projektu planu miejscowego 'III rama komunikacyjna - odcinek północny' w Poznaniu. Przyjmując, że proponowany we wniosku łącznik byłby pomiędzy ulicami Romana Abrahama oraz Murawa, można zakładać, iż może on być w kolizji z planowanym przebiegiem III ramy komunikacyjnej. Ponadto informuję, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'III rama komunikacyjna - odcinek północny' w Poznaniu przeszedł procedurę formalno-prawną wynikającą z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z protokołem nr 79/VI/22/2012 z dnia 17 maja 2012 r. z narady Prezydenta m. Poznania z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem, plan nie będzie obecnie kierowany do uchwalenia przez Radę Miasta Poznania z uwagi na koszty realizacji przedmiotowego planu oraz sytuację budżetową Miasta Poznania. Biorąc pod uwagę powyższe nie można jednoznacznie przesądzić, że jego obecne założenia projektowe zostaną zatwierdzone przez Radę Miasta Poznania i nie ulegną zmianom.

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 85
   
 • Zazieleńmy Winogrady! Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Projekt zakłada zasadzenie drzew, krzewów i stworzenie łąk kwietnych w pasach drogowych Winograd.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zakres realizacji zadania koliduje z występującą gęsto infrastrukturą podziemną. Brak jest zatem możliwości realizacji części projektu. Projekt nie jest możliwy do zrealizowania w całości we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji.
   Nie złożono odwołania
  • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 86
   
 • Remont przystanków tramwajowych na Winogradach 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Projekt zakłada remont 6 platform przystankowych na przystankach tramwajowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Murawa.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 87
   
 • Ścieżka rowerowo-piesza ul.Strzeszyńska-Biskupińska wyrównanie poziomów 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Obniżenie różnicy poziomów pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem - podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 88
   
 • Plac zabaw w Parku Moniuszki 9 - Stare Miasto
  Plac zabaw z naturalnymi elementami, który wpisze się w krajobraz parku.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Park im. Stanisława Moniuszki znajduje się na terenie układu urbanistycznego tzw. poznańskiego Ringu wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A 274 (decyzją z dnia 16.04.1966 r.) Około 10 lat temu park został zrewaloryzowany, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Park ma charakter krajobrazowy, a polana zlokalizowana w jego centralnej części stanowi ważny element tego krajobrazu. W niedalekiej okolicy, w parku im. Henryka Wieniawskiego, znajduje się ogrodzony plac zabaw. Budowa placu zabaw ponadto działaniem nieekologicznym, skutkującym zajęciem terenu parku prowadzącym do niszczeniem powierzchni biologicznie czynnej, a więc niezgodnym z treścią Uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r., dotyczącą Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zielni miejskiej. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO22, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO22 § Zgłaszanie projektów 16 ppkt 4).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 89
   
 • Na Woli baw się do woli 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Projekt obejmuje modernizację i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 przy ul. Hangarowej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 90
   
 • Skwer na pętli Sobieskiego 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Zaprojektowanie i zrealizowanie skweru na wewnętrznym placu pętli Jana III Sobieskiego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt zakłada wprowadzenie funkcji rekreacyjnej w miejscu pełniącym funkcję transportową i zaplecza technicznego.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 91
   
 • Wygodnie rowerem po Mieszka I-DoCentrum! 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Położenie równego asfaltu zamiast krzywej kostki na trasie rowerowej wzdłuż Mieszka I.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 92
   
 • Rowerem po Mieszka I-bezpieczne tunele PST 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych i rowerzystów w tunelach i na rampach PST.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 93
   
 • Rowerostrada do ZOO/ścieżki w koronach drzew-2022 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Rowerostrada wzdłuż ul. Warszawskiej - dojazd rowerem do ZOO, ścieżki w koronach drzew, Antoninka
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada Osiedla w 2020 r. opiniowała już w sprawie podobnego projektu w treści zgłoszonego do PBO 2021. Zadanie zostało przyjęte do realizacji na 2021 r. Rada Osiedla oczekuje zatem, że zadanie zostanie wykonane w roku bieżącym. Nie ma zatem konieczności zgłaszania wniosku powtórnie.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada Osiedla w 2020 r. wyraziła pozytywną opinię w sprawie identycznego w treści i zgłoszonego przez tę samą osobę projektu do PBO 2021. Zadanie zostało przyjęte do realizacji na 2021 r. Rada Osiedla oczekuje zatem, że zadanie zostanie wykonane w roku bieżącym. Jednocześnie Rada przypomina, że zadania realizowane w ramach PBO nie mogą być etapowane.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 94
   
 • Plac zabaw w parku na os.Kopernika 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Gruntowna modernizacja i zwiększenie atrakcyjności placu zabaw.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 95
   
 • Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Inwestujemy w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną z myślą o młodych i najmłodszych mieszkańcach naszych osiedli.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 96
   
 • Zielone Fyrtle - łączą nas drzewa Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Dzięki wspólnej międzyosiedlowej inicjatywie nasze osiedla stają się bardziej zielone i przyjazne mieszkańcom.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Po spotkaniu odwoławczym w dniu 22.09 zmieniono decyzję na pozytywną.
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze 22.09.21.
   Zespół Obradował w składzie jak w karcie rekomendacji
  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 97
   
 • Szkoła na sportowo 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Projekt obejmuje modernizację sal sportowych oraz ekomodernizację szkoły poprawiającą efektywność energetyczną budynku.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 154 jest objęta umową o korzystanie z Samodzielnym Kołem Terenowym nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Zgodnie z postanowieniami umowy biorący do korzystania jest zobowiązany do ochrony i konserwacji powierzonego mienia oraz urządzeń, w tym napraw i remontów urządzeń i instalacji, a także do konserwowania, serwisowania i naprawy źródeł ciepła. W związku z tym w ramach PBO nie można wykonać remontu sali baletowej, sali do zajęć korekcyjnych oraz sali gimnastycznej. Zadanie to nie może zostać powierzone do realizacji spółki ZKZL. ____________________________ notatka GP. 23.08.21: po ponownej weryfikacji ZKZL i WGN podtrzymano negatywną rekomendację dla projektu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Gabinet Prezydenta
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
   Uzasadnienie Zmieniono rekomendację na pozytywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 23.09.21
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, M.Grabowski, S.Błażek, K.Przybysz, J.Muller
  • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zadanie wymaga sporządzenia projektu co czyni zamiar inwestycyjny nieściśle określonym. W związku z tym faktem jak i obecną sytuacją rynkową (wzrosty cen, ponawiane przetargi), niemożliwym jest, żeby ocenić czy środki określone na realizację są wystarczające i czy zadanie zmieści się do wykonania w jednym roku kalendarzowym. Ponadto, ZKZL nie ma zabezpieczonych środków na eksploatację obiektu. Opinia negatywna.

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 98
   
 • Piękniejsze rosarium Cytadeli Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Projekt zakłada wprowadzenie kilku elementów w obrębie i okolicach rosarium, które podniosą jego estetykę,bezpieczeństwo.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 99
   
 • Profesjonalny kompleks sportowy z oświetleniem 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Budowa boiska przy Zespole Szkół Zakonu Pijarów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie podtrzymano decyzję negatywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 23.09.2021
   Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Katarzyna Przybysz, Szymon Błażek, Marcin Grabowski, J.Muller
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 100
   
 • Zagrajmy razem-reanimacja życia towarzyskiego poznaniaków Projekt ogólnomiejski
  Grupa animatorów przeprowadzi w terenie cykl wydarzeń popularyzujących brydż, szachy, go, warcaby, scrabble itd.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 101
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Lista poparcia projektu nie została dostarczona. Zgodnie z zasadami PBO, listę poparcia składa się w terminie 3 dni od dnia złożenia projektu. Projekt złożony 31.05.21. Przypomnienie o dostarczeniu listy poparcia zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia projektu oraz w dniu 1 i 2 czerwca br.
  Nie złożono odwołania

  Poznańskie Oko (Poznan EYE) Projekt ogólnomiejski
  'Diabelski Młyn' podobny do 'London Eye' umiejscowiony w okolicy KontenerArt
  Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 102
   
 • Nowa motylarnia i ogród owadów Projekt ogólnomiejski
  Tutaj poznasz przedstawicieli najliczniejszej i najważniejszej i najbardziej różnorodnej gromady świata zwierząt.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Środki PBO nie powinny być przeznaczane na projekty komercyjne. To zadanie powinno być realizowane z środków inwestycyjnych ZOO. Lokalnie są ważniejsze potrzeby na osiedlach.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 103
   
 • Festiwale, kino plenerowe, kulturalne lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Organizacja festiwali, kina plenerowego oraz wydarzeń kulturalnych w Kiekrzu, na Smochowicach, Strzeszynie i Podolanach.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 104
   
 • Drogi rowerowe dla Smochowic 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Krzyżowniki-Smochowice: Dąbrowskiego (remont nawierzchni trasy rowerowej).
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Nie jest możliwa realizacja zadania w ciągu ul. Dąbrowskiego (na odcinku od ul. Czarnkowskiej na zachód) ze względu na planowaną realizację gazociągu. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 r. Realizacja projektu koliduje z przyjętymi planami Miasta Poznania - par. 3, ust. 7, pkt. 3) oraz par. 3, ust. 7, pkt. 7b.)
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 105
   
 • Laguna flamingów Projekt ogólnomiejski
  Budzą okrzyki zachwytu wiosną i latem. Wspólnie zbudujmy im dom na jesień i zimę.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Środki PBO nie powinny być przeznaczane na projekty komercyjne. To zadanie powinno być realizowane ze środków inwestycyjnych ZOO. Lokalnie są ważniejsze potrzeby na osiedlach.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 106
   
 • Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla mieszkańców 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Między innymi: nordic walking, siłownie zewnętrzne i inne, dla każdego małego i dużego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Według większości osób opiniujących z Rady Osiedla Ogrody, kwoty proponowane w projekcie wydają się być zbyt wygórowane w stosunku do proponowanych celów i rezultatów. Rada Osiedla chce jednocześnie podkreślić, że projekt ten został zaproponowany w tym samym formacie rok temu i również otrzymał negatywną opinię, ze względu na wygórowane koszty.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 107
   
 • Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Między innymi: nordic walking, siłownie zewnętrzne i inne, dla każdego małego i dużego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 108
   
 • Nasz sportowy fyrtel-sportowe zajęcia dla mieszkańców 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Między innymi: nordic walking, siłownie zewnętrzne i inne, dla każdego małego i dużego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 109
   
 • Pumptrack Marcelin - rowerowy plac zabaw 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Dwa tory pełne zakrętów i hopek do jazdy na wszystkim co ma kółka.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło sie w dn. 22.09.2021
   Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, M.Rucka, M.Surdyk, ZLP, J.Muller
  • Wydział Urbanistyki i Architektury
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna z uwagami Uwagi Teren wskazany na załączniku graficznym znajduje się wyłącznie na działce nr 1/8, ark. 11, obr. Ławica, podczas gdy we wniosku wskazano dodatkowo działkę nr 1/2, ark. 12 obr. Ławica, należałoby jednoznacznie określić lokalizację inwestycji. Zakładając jednak, że tor planowany jest w miejscu wskazanym na załączniku graficznym należy stwierdzić, że zaprojektowano go na terenie oznaczonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek południowo-zachodni” w Poznaniu symbolem KD-GPS1 stanowiącym teren dróg publicznych – droga główna o ruchu przyspieszonym. Wobec kolizji z planowanym układem komunikacyjnym nie jest możliwe wydanie pozytywnej rekomendacji dla tak kosztownego projektu (600 000 zł), jednak nie jest wykluczone się, że jego realizacja możliwa byłaby w innej lokalizacji. Dodatkowo wskazuję, że tereny przyległe do wskazanego w projekcie terenu na działce nr 1/8 oznaczone są w planie symbolem 1ZL – tereny lasów, dla których ustalono między innymi: 4) dopuszczenie sytuowania takich budowli i urządzeń, jak: a) dukty leśne przeznaczone dla ruchu pieszego i rowerowego, b) mostki i estakady, c) urządzenia melioracji wodnych, d) sieci infrastruktury technicznej; 5) dopuszczenie lokalizacji przy duktach leśnych przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego obiektów małej architektury służących rekreacji lub utrzymaniu porządku.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 110
   
 • Droga rowerowa na fyrtlu 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Krzyżowniki-Smochowice: ulica Dąbrowskiego (remont nawierzchni trasy rowerowej).
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Nie jest możliwa realizacja zadania w ciągu ul. Dąbrowskiego (na odcinku strony południowej od przystanku "Kołobrzeska" w kierunku centrum do ul. Łobżenicka) ze względu na planowaną realizację gazociągu. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 r. Realizacja projektu koliduje z przyjętymi planami Miasta Poznania - par. 3, ust. 7, pkt. 3) oraz par. 3, ust. 7, pkt. 7b.)
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 111
   
 • Rewitalizacja Parku Władysława Czarneckiego Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Projekt służy wykreowaniu miejskiej atrakcyjnej przestrzeni publicznej przyjaznej użytkownikom i zwiększeniu powierzchni biologicznie czynnej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 112
   
 • Mural Kościoła św. Kazimierza na Śródce 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Mural przedstawia Kościół i św. Kazimierza na Wzgórzu Reformatów.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 113
   
 • Poprawa rowerowej infrastruktury na osiedlach 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Gorajskiej na odcinku od ul. Wejherowskiej do Margonińskiej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 114
   
 • Ostatni etap remontów w SP77 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt zakłada remont zaplecza dydaktycznego i sanitarnego szkoły.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 115
   
 • Rozwijamy skrzydła dla 38.Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
  Projekt zakłada kontynuację prac remontowych: remont auli, sal lekcyjnych, korytarzy, łazienek i pomieszczeń pracy.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 116
   
 • Rowerem z Zawad na Główną 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Droga rowerowa od stacji rowerów miejskich na ul. Zawady do ul. Głównej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Szerokość pasa drogowego pomiędzy istniejącym chodnikiem a jezdnią jest niewystarczająca dla budowy drogi dla rowerów. Należy zapewnić skrajnie drogową szerokości co najmniej 0,7m (skrajnia samochodowa i skrajnia rowerowa), następnie należy zlokalizować drogę dla rowerów o szerokości minimum 2,0m, lecz do tej szerokości należy dodać oporniki. W związku z tym odległość od chodnika do krawędzi jezdni musi wynosić 3,0m i dlatego konieczna jest przebudowa chodnika na całej długości, zmiana lokalizacji wszystkich lamp oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego (przesunięcie szafek poza drogę dla rowerów i chodnik) oraz niwelacja i przesunięcie skarp. Wszystkie te prace znacznie zwiększają wartość robót. Poza tym droga dla rowerów nie posiada kontynuacji i konieczne jest wprowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych. Ze względu bezpieczeństwa nie powinno to nastąpić bezpośrednio na skrzyżowaniu, ponieważ stanowi to dodatkowy element, na który musi zwracać kierowca i zwiększa ryzyko kolizji z rowerzystom. W związku z tym drogę dla rowerów należałoby wybudować na dalszym odcinku, łącząc z istniejąca infrastrukturą rowerową poza skrzyżowaniem ulicy Zawady i Główna. Zakres prac nie pozwala na realizację zadania w okresie 2 letnim. Ponadto zadanie koliduje z przyjętymi planami związanymi z budową nowej linii tramwajowej z wykorzystaniem perspektywy finansowej w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej. Zadanie wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz regulacji stanów prawnych działek, co przekroczy 2 letni okres realizacji zadania - par. 2, ust. 15, budowa drogi dla rowerów przebiegałaby przez działki nie będące we władaniu Miasta Poznania - par. 2, ust. 14, pkt. 2) jak również realizacja projektu koliduje z przyjętymi planami Miasta Poznania - par. 3, ust. 7, pkt. 3) oraz par. 3, ust. 7, pkt. 7b.).
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 117
   
 • Wygodnie na Małachowskiego 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Utwardzenie i zagospodarowanie przejścia do pętli tramwajowej Zawady i ul. Małachowskiego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: "Zadanie wskazane jest do realizacji w rejonie pętli tramwajowej poza pasem drogowym drogi publicznej i zadanie powinno zostać zaopiniowane przez ZTM. Poza tym zadanie zlokalizowane jest na terenie dla którego uchwalony jest MPZP dla obszaru „Sródka” w Poznaniu – symbol terenu: 4KD-GP. Teren ten jest obszerny i zapisy głównie dotyczą ulicy Podwale. Poza tym zapisy mówią o ekranach akustycznych i uzbrojeniu podziemnym, a także o DDR. Ponadto wskazane do utwardzenia przedepty nie są ujęte w ww. MPZP. W związku z tym wykonanie samych utwardzeń przedeptów może spotkać się z odmową WUiA. Zlokalizowane w tym rejonie chodniki zapewniają możliwość komunikacji lecz na nieco dłuższej drodze. Ponadto zadanie koliduje z przyjętymi planami związanymi z budową nowej linii tramwajowej z wykorzystaniem perspektywy finansowej w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 r. Realizacja projektu koliduje z przyjętymi planami Miasta Poznania - par. 3, ust. 7, pkt. 3) oraz par. 3, ust. 7, pkt. 7b.)."
   Nie złożono odwołania
  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze wskazanym w projekcie PBO wskazuje lokalizację I ramy komunikacyjnej, stąd niezgodność projektu z prawem miejscowym, która może zaowocować brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. ZTM, jako że nie jest zarządcą tego terenu, nie jest w stanie określić możliwości i kosztów realizacji zarówno przejścia, jak i nasadzeń zieleni, z uwagi na gęsta sieć infrastruktury podziemnej na tym terenie. Sugerujemy zarządcy terenu rozważenie możliwości tymczasowego utwardzenia przejścia pomiędzy wiaduktem kolejowym a przystankiem odjazdowym na pętli Zawady. W naszej opinii realizacja takiego przejścia jest wskazana.
   Nie złożono odwołania
  • Wydział Urbanistyki i Architektury
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wskazany teren objęty jest mpzp dla obszaru Śródka, oznaczony symbolem 4KD-GP (dz. nr 4/477,4/478) oraz symbolem Tz (dz. nr 36/2, 36/5 ) i symbolem 2Tz (dz. nr 36/4). - Dla terenów oznaczonych symbolem 4KD-GP – tereny dróg publicznych, ustalenia mpzp przewidują w § 5: ust.2 lit.c na terenach komunikacji stosowanie rozwiązań przeciwhałasowych, z wyłączeniem ekranów akustycznych, przy czym na terenie 4KD-GP dopuszcza się zachowanie, przebudowę i odbudowę istniejących ekranów akustycznych; ust.3 nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; ust.4 ochronę zieleni wysokiej, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, wymóg jej przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń na danym terenie; ustalenia mpzp przewidują w § 21 ust.4: a) lokalizację drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego, przy czym wymaga się sytuowania dwóch jezdni po nie mniej niż trzy pasy ruchu każda, dwutorowej trasy tramwajowej, obustronnych chodników, b) dopuszczenie przystosowania torowiska tramwajowego do ruchu autobusowego komunikacji zbiorowej, c) sytuowanie węzła drogowego dla połączenia dróg na terenach: 5KD-GP i KD-G, z dopuszczeniem powiązania z drogą na terenie 2KD-L, d) sytuowanie wiaduktu drogowego w ciągu przedłużenia drogi na terenie KD-G, e) lokalizację przystanków tramwajowych wewnątrz węzła drogowego, f) dopuszczenie utrzymania istniejącej pętli tramwajowej wewnątrz węzła drogowego, g) dopuszczenie lokalizacji przystanków autobusowych na wysokości przystanków tramwajowych, h) lokalizację co najmniej jednostronnej ścieżki rowerowej z wymogiem jej połączenia ze ścieżkami rowerowymi na terenach 2KD-L i 5KD-GP oraz dopuszczeniem połączenia z terenem 1KD-D, i) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów; - Dla terenów oznaczonych symbolem Tz i 2Tz – tereny zamknięte – nie podejmuje się ustaleń w planie Uwzględniając powyższe ze względu na fakt że dla terenów zamkniętych Tz i 2Tz ustalającym warunki zagospodarowania jest Wojewoda Wlkp. Projekt opiniuje się NEGATYWNIE.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 118
   
 • Nowoczesny plac zabaw "Miasteczko ruchu lotniczego" 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Wymiana wielofunkcyjnych sprzętów na placu zabaw. Realizacja nowego projektu w części rekreacyjnej placu zabaw.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 119
   
 • Remonty chodników 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Obejmuje remonty zniszczonych chodników w uczęszczanych przez mieszkańców lokalizacjach Os. Rusa i ul. Wiatracznej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 120
   
 • Ogród przechodni 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Ogród przechodni to naturalistyczny klin zieleni, który służy integracji mieszkańców, aktywnemu wypoczynkowi i relaksowi.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 121
   
 • Śnieg co roku na Arenie 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt zakłada zakup mobilnego zestawu do sztucznego naśnieżania górki saneczkowej w Parku Kasprowicza (Arena).
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną względem projektu
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 22 września 2021 r.
   Zespół Obradował w składzie Gabinet Prezydenta, WKiOŚ, Wydział Sportu, POSiR, ZZM
  • Wydział Sportu
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wydział Sportu opierając się na opinii Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji opiniuje negatywnie ww. projekt, jedynie w części, która dotyczy bezpośrednio udziału POSiR w przechowywaniu sprzętu oraz delegacji pracownika technicznego do obsługi urządzenia naśnieżającego. Informuję, że rokrocznie w okresie wrzesień – maj obiekt Pływalni Letniej Kasprowicza jest nieczynny, a pracownicy pływalni są oddelegowani do pracy na terenie Pływalni Miejskiej Rataje – ul. Piastowska 55a, w związku z powyższym POSiR nie dysponują w tej lokalizacji odpowiednimi zasobami kadrowymi.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 122
   
 • Rewitalizacja terenu dzielnicy Spławie 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Budowa ścieżki spacerowej, instalacja oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu wokół stawów przy ulicy Sianokosy
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Realizacja zadania w głównej mierze skupia się na pracach na działce nr 09/23/1/191 będącej we władaniu podmiotu zewnętrznego. Brak jest możliwości przeprowadzenia realizacji inwestycji. Ponadto po realizacja zadania w zakresie pasa drogowego wymaga kompleksowego zaprojektowania, uzgodnienia rozwiązań architektonicznych, uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (oraz innych wymaganych). Realizacja zadania w zakresie pasa drogowego nie mieści się w zasadach PBO przekraczając okres 2 letnich prac jak również wartości środków potrzebnych na zrealizowanie inwestycji. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 r. Zadanie wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej co przekroczy 2 letni okres realizacji zadania - par. 2, ust. 15, ponadto budowa drogi dla rowerów przebiegałaby przez działki nie będące we władaniu Miasta Poznania - par. 2, ust. 14, pkt. 2).
   Nie złożono odwołania
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 123
   
 • Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla wszystkich 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Całoroczne bezpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe dla mieszkańców Chartowa, Rataj oraz Żegrza.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wysokie koszty realizacji projektu. Brak precyzyjnego uzasadnienia tak wysokich kosztów projektu. Projekt w opinii wielu mieszkańców nie spełnia ich oczekiwań.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 124
   
 • Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla wszystkich 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Całoroczne, bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedli Nowe Winogrady Północ, Południe, Wschód, Stare Winogrady.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 125
   
 • Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców 10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
  Między innymi: nordic walking, siłownie zewnętrzne i inne, dla każdego małego i dużego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie spełnia oczekiwań społeczności lokalnej. Brak wskazania konkretnej lokalizacji przeprowadzenia zajęć w obszarze administracyjnym Osiedla Zielony Dębiec. Brak gwarancji pełnej dostępności mieszkańców Osiedla Zielony Dębiec do oferty.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 126
   
 • Kompleksowy program diagnostyki fizjoterapeutycznej dzieci 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Projekt zakłada prowadzenie rzetelnych badań fizjoterapeutycznych i diagnostyki wad postawy wśród dzieci przedszkolnych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 127
   
 • Kobiety na murale 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Wykonanie trzech murali kobiet związanych z Poznaniem: Wandy Błeńskiej, Janiny Lewandowskiej i Antoniny Kaweckiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 128
   
 • Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
  Różnorodne bezpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe dla wszystkich mieszkańców Głuszyny, Krzesin-Pokrzywna-Garaszewa, Starołęki-Minikowa-Marlewa, Szczepankowa-Spławia i Krzesinek.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 129
   
 • Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka Projekt ogólnomiejski
  Darmowe zajęcia ruchowe dla dzieci, młodzieży i seniorów z terenu miasta Poznania.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 130
   
 • Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla mieszkańców 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Różnorodne bezpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe dla wszystkich mieszkańców Jeżyc, i św. Łazarza.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 131
   
 • Sąsiedzkie miejsce ogniskowe 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Miejsce sąsiedzkich spotkań przy ognisku wraz z infrastrukturą i zabezpieczeniem przeciwpożarowym
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: Działka 54/16/143/1 została przekazana RO do korzystania, na działce 54/16/138/2 posadowiony jest budynek w dzierżawie ZKZL, ponadto dla nieruchomości 54/16/138/2 na wniosek Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa wydane zostało postanowienie zawieszające postępowanie do 13.11.2021 r. w związku z opracowywanym mpzp. Staw retencyjny

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta opiniuje negatywnie wniosek. Lokalizacja miejsca na ognisko na niezagospodarowanych i porośniętych niską zielenią terenach Osiedla Morasko-Radojewo (obr/ark/ dz.143/1), stwarza wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia pożarowego, a tym samym niebezpieczeństwa dla użytkowników obiektu. Obiekt ten nie podlega bieżącemu monitorowaniu, a tereny te zgodnie z decyzją Osiedla nie są wykaszane, aby powstawały na nich łąki. Wspomniany we wniosku zbiornik retencyjny nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, na którym planowane jest utworzenie paleniska, tylko na sąsiedniej działce, a także nie jest administrowany przez Osiedle. Staw jest ogrodzony (ogrodzenie z brama i furtką) w związku z czym nie ma możliwości swobodnego dostępu do wody, w przypadku wystąpienia sytuacji zaprószenia ognia. Dojazd samochodów straży pożarnej do wskazanej lokalizacji ogniska odbywać by się mógł jedynie po nieutwardzonym gruncie. Ponadto dla terenu przy ul. Morasko opracowywany jest obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz planowane na nim są roboty związane z rozbudową stawu, które zostały zawieszone do czasu uchwalenia mpzp. Dodatkowo WGN prowadzi w zakresie dz. 143/1 rozeznanie.
   Nie złożono odwołania
  • Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Brak lokalizacji planowanej inwestycji. Okoliczne tereny prywatne stanowią nieużytki, które nie są wykaszane. Lokalizacja w tym rejonie przedmiotowej inwestycji spowoduje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia pożarowego. Planowana jest rozbudowa istniejącego stawu retencyjnego nr 3 przy ul. Morasko 57 (dz. nr 138/3, ark. 16, obr. 54) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi dojazdowe). Z uwagi na będący w opracowywaniu miejski plan zagospodarowania przestrzennego: ,,Morasko-Radojewo-Umultowo Morasko część B w Poznaniu [Maq]” inwestycja powinna zostać skonsultowana z Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu.
  • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: ZKZL nie ma zabezpieczonych środków na eksploatacje obiektu. Opinia negatywna.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 132
   
 • Leśna ścieżka edukacyjna z placem zabaw Projekt ogólnomiejski
  Leśna ścieżka edukacyjna jest połączeniem placu zabaw z elementami edukacyjnymi dla dzieci i dorosłych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 133
   
 • Patrz w kosmos 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  Miejsce dla samodzielnego obserwowania kosmosu w Parku przy ul. Heweliusza
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 134
   
 • "Hej Śródka!" instalacja z liter 3D 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  „Hej Śródka!” - utworzenie hasła z liter przestrzennych 3D, oświetlone nocą.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Decyzja ostateczna po odwołaniu:
   Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
   Uzasadnienie podtrzymana decyzja negatywna
   Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 23.09.2021
   Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski, Łukasz Miadziołko
  • Miejska Pracownia Urbanistyczna
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Tren, na którym proponuje się realizację projektu, objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Śródka' w Poznaniu, uchwalonym przez RMP w 2017 roku. W związku z powyższym wniosek powinien być opiniowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP.
  • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ Zarząd Zieleni Miejskiej nie administruje żadnym terenem na Śródce.
  • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: ZDM nie zajmuje się wykonywaniem i montażem reklam. Reklamy nie powinny być montowane w miejscach rozpraszających uwagę kierowców, szczególnie w miejscach o dużej zmienności sytuacji na drodze, gdzie skupienie kierowcy nie powinno być niczym zakłócone. Proponowana lokalizacja reklamy jest przy zjeździe z ronda obsługującego także komunikację publiczną, bezpośrednio przy przejściu dla pieszych. Zgodnie z art. 4 ustawy o drogach publicznych w pasie drogowym zlokalizowane są droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Opiniujemy negatywnie ze względów bezpieczeństwa. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 r.

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 135
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Lista poparcia projektu nie została dostarczona. Zgodnie z zasadami PBO, listę poparcia składa się w terminie 3 dni od dnia złożenia projektu. Projekt złożony 31.05.21. Przypomnienie o dostarczeniu listy poparcia zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia projektu oraz w dniu 1 i 2 czerwca br.
  Nie złożono odwołania

  Doposażenie siłowni zewnętrznej w parku Cytadela 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Chciałbym zaproponować doposażenie siłowni na Cytadeli o drążki do kalisteniki.
  Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 136
   
 • Antysmogowy mural na Starym Żegrzu 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Celem projektu jest stworzenie antysmogowego i projerzykowego muralu na ścianie Szkoły Podstawowej nr 50
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 137
   
 • Rataje- mój sportowy azyl 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  W pełni darmowe specjalistyczne zajęcia sportowe dla dzieci, kobiet, mężczyzn i seniorów, zamieszkujących ww.dzielnice.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt wyceniony bardzo drogo. Projekt w opinii wielu mieszkańców nie spełnia ich oczekiwań. Brak precyzyjnego uzasadnienia tak wysokich kosztów projektu.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 138
   
 • Grunwald- mój sportowy azyl 5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
  W pełni darmowe specjalistyczne zajęcia sportowe dla dzieci, kobiet, mężczyzn i seniorów, zamieszkujących ww.dzielnice.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 139
   
 • Więcej zajęć wyrównawczych Projekt ogólnomiejski
  Bezpłatne zajęcia wyrównawcze dla poznańskich uczniów
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 140
   
 • Plac pozytywnych emocji 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Celem projektu jest stworzenie uczniom oraz mieszkańcom dzielnicy nowoczesnego placu zabaw.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 141
   
 • Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie! 3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
  Darmowa, bezpieczna i atrakcyjna aktywność fizyczna przeznaczona dla wszystkich mieszkańców Piątkowa!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 142
   
 • Aktywne Naramowice - sport to zdrowie! 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Darmowa, bezpieczna i atrakcyjna aktywność fizyczna przeznaczona dla wszystkich mieszkańców Naramowic!
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 143
   
 • My też chcemy być fit! 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Bezpłatne, powszechne zajęcia sportowe dla wszystkich osób zamieszkujących rejon opisany w projekcie.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zadanie zostało przyjęte w zeszłym roku w PBO. Nie mamy żadnych informacji o jakichkolwiek zajęciach odbywających się na naszym terenie w tym roku mimo proponowanych lokalizacji przez RO AZK .
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: W opisie projektu brak jest jakichkolwiek szczegółów dot. tego czy projekt faktycznie będzie realizowany na obszarze Osiedla Główna. Teretycznie może się więc zdarzyć, że mieszkaniec Osiedla, który będzie chciał skorzystać z oferty będzie musiał pojechać kilka kilometrów dalej np. na Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Należy podkreślić, że projekt był realizowany ze środów PBO 2021 i na terenie Osiedla Główna przez długi okres czasu nie było informacji, że są organizowane bezpłatne zajęcia na obszarze Osiedla. Rada stoi na stanowisku, że tego typu projekty, mające znamiona projektów o charakterze komercyjnym w ogóle nie powinny być dopuszczane do PBO.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zakres projektu pokrywa się z innymi projektami ogólnomiejskimi o dużej skali (Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka)
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rada Osiedla w 2020 r. wyraziła pozytywną opinię w sprawie noszącego tę samą nazwę projektu zgłoszonego do PBO 2021. Zadanie zostało przyjęte do realizacji na 2021 r., jednak Radzie nie zostały przekazane żadne informacje na temat zajęć sportowych dla mieszkańców, które miałyby się odbywać na Osiedlu.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 144
   
 • Modernizacja boiska sportowego przy SP4 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Modernizacja i przystosowanie boiska na potrzeby bezpiecznego uprawiania piłki nożnej.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 145
   
 • Sportowe Naramowice - rozbudowa infrastruktury 2022 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Budowa bieżni lekkoatletycznych zakończonych skoczniami w dal oraz toru rowerowego pumptrack.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ lokalizacja elementu pumptrack jest poza obszarem w administracji Zakładu Lasów Poznańskich, zgodnie z załączonym projektem na działce nr 2/12 ark. 19 obręb Naramowice. Natomiast należy także podkreślić, że budowa pumptrak na terenie ZLP (wraz z polaną śródleśną) wymagałoby wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, po uprzedniej zmianie przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Związane jest to ze wskazanym rodzajem nawierzchni, która jest asfaltowa i nieprzepuszczalna. Takie działanie sprzeczne jest działalnością statutową Zakładu Lasów Poznańskich. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO22, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO22 § 2 Zgłaszanie projektów 16 ppkt 4). Po ponownej weryfikacji działek, na których miałby powstać pumptrack wniosek został skierowany do zaopiniowania przez ZZM. Opinia ZZM dla realizacji projektu jest negatywna.
   Nie złożono odwołania
  • Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 146
   
 • Sportowe Naramowice - rozbudowa infrastruktury 2022 7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
  Budowa bieżni lekkoatletycznych zakończonych skoczniami w dal oraz boiska do siatkówki i miasteczka rowerowego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 147
   
 • Odbudowa południowych klinów zieleni-Chartowo kontynuacja Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Kontynuacja odbudowy klinów zieleni - zadrzewień na działce 306401.1.0007 AR 06.19/3; kontynuacja projektu 5/8PBO2017
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 148
   
 • Boisko marzeń 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Remont i modernizacja boiska szkolnego na terenie ZSZ Nr 1
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 149
   
 • Kolorowy dziedziniec sportowo-rekreacyjny 13 - Jeżyce, św.Łazarz
  Modernizacja dziedzińca wewnętrznego na terenie ZSZ Nr 1
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 150
   
 • Play, tej! Centrum esportu i gamingu Projekt ogólnomiejski
  Poznańskie centrum esportu będzie profesjonalnym centrum treningowym dla graczy oraz ośrodkiem szkoleniowym i konferencyjnym
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 151
   
 • UWAGA - Zgłoszenie nie zostało zaakceptowane pod względem formalnym
  z uzasadnieniem: Lista poparcia projektu nie została dostarczona. Zgodnie z zasadami PBO, listę poparcia składa się w terminie 3 dni od dnia złożenia projektu. Projekt złożony 31.05.21. Przypomnienie o dostarczeniu listy poparcia zostało wysłane drogą mailową w dniu złożenia projektu oraz w dniu 1 i 2 czerwca br.
  Nie złożono odwołania

  O!SIŁKA! Profesjonalna siłownia i plac zabaw. 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
  Projekt zakłada doposażenie siłowni zewnętrznej o zewnętrzne atlasy treningowe, drążki do kalisteniki
  Oczekiwanie na akceptację przez ADMINISTRATORÓW.

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 152
   
 • Dzikie zwierzęta - współmieszkańcy, nie intruzi Projekt ogólnomiejski
  Postawmy na każdym osiedlu tablice informacyjne, dotyczące dzikich zwierząt i postępowania w ich obecności.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Gospodarki Komunalnej
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 153
   
 • Aktywne fyrtle. Rekreacja na osiedlach Projekt ogólnomiejski
  Rekreacja: Antoninek, Chartowo, Fabianowo, Głuszyna, Krzesiny, Kwiatowe, Naramowice, Podolany, Smochowice, Piątkowo, Starołęka, Strzeszyn, Szczepankowo.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 154
   
 • Remont sali gimnastycznej w ZSO 9 - Stare Miasto
  Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą drzwi, oświetlenia, oraz wykuciem wyjścia ewakuacyjnego.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 155
   
 • Poprawa bezpieczeństwa strażaków GRS Poznań 11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
  Zakup środków ochrony indywidualnej, celem poprawy bezpieczeństwa i umiejętności podczas działań ratowniczych w rejonie.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 156
   
 • Przewijamy Poznań Projekt ogólnomiejski
  Zorganizowanie sieci punktów umożliwiających przewijanie (zmianę pieluchy) dorosłych osób zależnych w Poznaniu.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 157
   
 • Zakochana para Mieszko i Dobrawa 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Wykonanie murali z Mieszkiem i Dobrawą przy Moście Jordana
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
  Uzasadnienie: WGN prowadzi postępowanie wobec działek04/12/6/2 (Ostrówek 5) i 04/12/7 (Ostrówek 6) i Ostrówek 16 wykonanie Muralu na kamienicy sąsiedniej Ostrówek 6 może utrudnić zbycie nieruchomości, na której powinna zostać zlokalizowana zabudowa zwarta

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Gabinet Prezydenta
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Negatywna opinia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 158
   
 • #TuBędzieDomKultury: koncerty, spektakle, kino, warsztaty, animacje 12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Organizacja całorocznych wydarzeń kulturalnych na terenie osiedla Główna: koncertów, spektakli, warsztatów, animacji, projekcji filmowych
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 159
   
 • Ścieżka rowerowa ul. Literacka 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  W Literackiej brakuje ścieżki od Hezjoda do Koszalińskiej
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Zadanie planowane jest na terenie objętym „MPZP dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu”, dla którego teren inwestycji oznaczony jest symbolem 2KD-Z dla której przewidziano dwie jezdnie z co najmniej dwoma pasami ruchu, obustronnych chodników. W związku z zapisami MPZP lokalizacja DDR musi zostać określona w projekcie, który będzie uwzględniał wszystkie ww. elementy, a zatem nie jest możliwe opracowanie projektu samej DDR. Koszt: - Opracowanie koncepcji układu drogowego – 100.000 zł - Budowa DDR – 650mb x 2,5m x 500 zł = 812.500 zł. Łączny koszt około 900.000 zł. W związku z brakiem zgody Wnioskodawcy na zmianę kategorii finansowania projekt na ogólnomiejski nie zostaje on rekomendowany do realizacji. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 r. Całkowity koszt realizacji projektu przewyższa limity środków określone w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego - par 1, ust. 12, pkt. 1) oraz par. 2, ust. 16, pkt.3). Podjęto próbę uzyskania zgody Wnioskodawcy o przekwalifikowanie kategorii finansowania projektu na projekt ogólnomiejski celem wydania rekomendacji pozytywnej - Wnioskodawca wyraził sprzeciw.
   Nie złożono odwołania

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 160
   
 • Bezpiecznie na poznańskich jeziorach 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Doposażenie zespołu interwencyjnego WOPR w sprzęt umożliwiający kompleksowe zabezpieczanie poznańskich jezior.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Sportu
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt nie dotyczy zadań realizowanych przez POSiR, koordynowanie przedsięwzięć dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie miasta Poznania leży w kompetencjach Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w sezonie kąpielowym są odpowiedzialne za organizowanie kąpielisk na jeziorach Rusałka, Maltańskim, Strzeszyńskim i Kierskim i w tym właśnie ściśle określonym terminie odpowiadają za bezpieczeństwo osób z nich korzystających.

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 161
   
 • Bezpiecznie nad Wartą i Maltą 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Poprawmy bezpieczeństwo nad Wartą i Maltą poprzez regularne patrole służb i instalację kół ratunkowych.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Wydział Sportu
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę Uzasadnienie: Informujemy, że POSiR nie są właściwe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (WZKiB). W kwestii zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców wypoczywających nad Jeziorem Maltańskim uprzejmie informuję, że jezioro to pełni rolę toru regatowego i jest udostępniane jedynie w celu organizacji zawodów wioślarskich i kajakarskich, a na co dzień odbywają się tutaj treningi zawodowych klubów wioślarskich i kajakarskich. Nie ma możliwości uprawniania żadnych sportów wodnych w ramach indywidualnej rekreacji ani poruszania się po akwenie innych jednostek pływających poza dedykowanymi zawodom i treningom jw. Nadmiemy, że w sezonie kąpielowym wyznaczony obszar kąpieliska jest przez tut. Zakład zabezpieczony.

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
   Uzasadnienie: Rozlokowanie kół ratunkowych bez możliwości zabezpieczenia ich przed kradzieżą lub dewastacją. Zgodnie z opinią Wydziału Sportu tereny nad Maltą w miejscach wyznaczonych do kąpieli posiadają należycie zapewnione bezpieczeństwo (m.in. ratownik). Na samym akwenie dopuszczone jest operowanie jedynie przez profesjonalnych zawodników lub kluby sportowe, posiadające własne zabezpieczenia w trakcie zawodów lub treningów. Nad Wartą nie ma zlokalizowanych miejsc do kąpieli.
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 162
   
 • Szkoła z kulturą 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
  Profesjonalne wyposażenie pozwalające na realizację imprez kulturalnych i szkolnych w SP1, SP62, SP28, SP57.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 163
   
 • Woda dla każdego Projekt ogólnomiejski
  Instalacje poidełek z wodą pitną w miejskich parkach
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  • zarządca terenu : Wydział Sportu
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 164
   
 • Aktywni i zdrowi 8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
  Program obejmujący zajęcia fizyczne, sportowe, psychomotoryczne, pierwszą pomoc medyczną, konsultacje dietetyczne.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

  Opiniowanie projektu przez:

  • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
   Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  zgłoszenie zaakceptowane
  zgłoszenie nr 165
   
 • Nasz zielony Plac Wolności Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  Rewitalizacja Placu Wolności – stworzenie zielonej przestrzeni wraz z ofertą rekreacyjno-edukacyjno- kulturalną.
  Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.

  Opiniowanie projektu przez: