Pumptrack Marcelin - rowerowy plac zabaw


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Pumptrack Marcelin - rowerowy plac zabaw
Skrócony opis projektu
Dwa tory pełne zakrętów i hopek do jazdy na wszystkim co ma kółka.
Opis projektu
W ramach projektu "Pumptrack Marcelin - rowerowy plac zabaw" chcemy stworzyć miejsce w Lasku Marcelińskim, gdzie w bezpieczny, atrakcyjny i zdrowy sposób będą mogły spędzać czas dzieci, młodzież i dorośli.

Pumptrack Marcelin będzie obiektem składającym się z 2 specjalnie zaprojektowanych torów asfaltowych: Mini Pump dla najmłodszych oraz Easy Pump dla dzieci starszych i młodzieży. Tory będą pełne garbów, specjalnie wyprofilowanymi zakrętów oraz "hopek" po to aby jazda stanowiła radość i zabawę dla najmłodszych oraz była jednocześnie wyzwaniem i szansą na doskonalenie umiejętności dla starszych użytkowników.

Brakuje tego typu obiektu w okolicy, w której mieszka dużo dzieci i młodzieży (Marcelin, Junikowo oraz Ławica są dużymi i stale rozwijającymi się osiedlami w Poznaniu). Dostępne są place zabaw dla najmłodszych, jednak brakuje bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do aktywności fizycznej dla dzieci powyżej 7 roku życia.

Jazda na Pumptracku doskonale wpisuje się w nurt sportów popularnych wśród młodzieży, których uprawnienie nie wymaga monotonnych treningów, lecz jest ciągłą zabawą. Jazda po torze angażuje wszystkie grupy mięśni i doskonale poprawia kondycję fizyczną.

Jednocześnie, Pumptracki spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Szwajcarska Poradnia ds. Zapobiegania Wypadkom (BFU) umieściła je w niebieskiej grupie obiektów sportowych, co jest równoznaczne z uznaniem je za równie bezpieczne jak place zabaw dla dzieci.

Pumptracki znajdują się w grupie najmniej kosztowych obiektów sportowych. Asfaltowa nawierzchnia torów jest niezwykle odporna na intensywne użytkowanie, jak i na warunki atmosferyczne, co redukuje koszty eksploatacji praktycznie do zera.

Pumptrack łączy ludzi. Po torze można jeździć na wszystkim co ma kółka, bez względu na wiek i poziom zaawansowania. Na jednym obiekcie, jednocześnie mogą bawić się zarówno dzieci kilkuletnie jak i młodzież i dorośli.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lasek Marceliński, polana między wybiegiem dla psów a siłownią zewnętrzną

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

dz. 1/8, ark. 11 obręb Ławica , dz. 1/2, ark. 12 obręb Ławica
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedli i domków w okolicy Lasku Marcelińskiego: szczególnie Osiedle Kopernik oraz osiedla na Nowym Marcelinie, w dużej mierze zamieszkiwane przez młode rodziny z dziećmi. Użytkownicy obiektów to osoby od 3 lat do 35+. Użytkownicy niebezpośredni - zadowoleni rodzice, że dzieci mają gdzie bezpiecznie i aktywnie spędzać czas.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Jazda na Pumptracku doskonale wpisuje się w nurt sportów popularnych wśród dzieci, młodzieży i osób szukających atrakcyjnych form aktywności fizycznej w mieście. Jazda na torze angażuje wszystkie grupy mięśni, poprawia kondycję fizyczną, a do tego jest ciągłą zabawą na świeżym powietrzu dla osób w każdym wieku.

Budowa obiektu w lasku otoczonym przez duże osiedla wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Poznań 2020+ i cel szczegółowy "Przyjazne osiedla", który zakłada "(...) rozwój możliwości uprawiania w miejscu zamieszkania amatorskiego i wyczynowego sportu przez osoby ze wszystkich grup wiekowych".

Lasek Marceliński oraz znajdujący się tam plac zabaw są atrakcyjne dla rodzin z małymi dziećmi. Brakuje jednak obiektu odpowiedniego dla dzieci starszych i młodzieży, który zachęcałby do spędzania aktywnie czasu na dworze. Podobne obiekty w Suchym Lesie i na Smochowicach cieszą się dużą popularnością potwierdzając, że jest to atrakcyjny obiekt dla osób w każdym wieku.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Rowerowe place zabaw mają bardzo szerokie spektrum użytkowników. Po Mini Pumptracku mogą jeździć już 3 letnie dzieci na rowerkach biegowych, a natomiast Easy Pump track jest torem przeznaczonym dla każdego bez względu na umiejętności i wiek. Najmłodszym użytkownikom pozwala w bezpieczny sposób oswoić się z jazdą po nierównościach, a doświadczonym zawodnikom stawia wyzwania w zależności od przyjętej techniki jazdy.

Po asfaltowych torach można jeździć na wszystkim co ma kółka, od rowerów górskich, BMX'ów, rowerów biegowych po hulajnogi i rolki.

Również osoby niepełnosprawne jeżdżące na handbajkach lub podobnych urządzeniach sportowych będą mogły korzystać z radości jazdy po tego typu torze.

Tory będą publicznym obiektem sportowym, nie wymagającym nadzoru oraz opłat za korzystanie. Obiekt nie zakłada limitów ilości osób korzystających z tras w jednym czasie. Jedynym warunkiem powinna być konieczność noszenia kasku.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie dokumentacji projektowej 24 600
Przygotowanie terenu:
- zakup i transport materiału na nasypy
- usunięcie i wywiezienie warstwy humusu
- wykonanie drenażu terenu
120 900
Formowanie 2 torów Mini-Pump (długość toru 91 m) oraz Easy-Pump (długość toru 224 m):
- formowanie przeszkód torów
- zagęszczanie przeszkód torów
- testowanie
- korekta kształtu i wielkości przeszkód
167 000
Wykonanie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC8s dla obydwu torów (597 m2):
- zakup i ułożenie warstwy podbudowy pod nawierzchnię torów
- zakup i dostawa mieszanka asfaltowej AC8s
- ułożenie mieszanki asfaltowej AC8s
186 000
Wykonanie placu asfaltowego (40m2) oraz montaż elementów małej architektury:
- dostawa i montaż tablicy z regulaminem
- dostawa i montaż 4 ławek
- dostawa i montaż 4 stojaków na rowery
- dostawa i montaż 2 koszy na śmieci
25 000
Uporządkowanie terenu z wykonaniem darninowania i wysiewem trawy
75 000
SUMA: 598 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Projekt torów i rozmieszczenia na terenie Lasku Marcelińskiego Projekt zagospodarowania - tor pumptrack przy Lasku Marcelin_skim .pdf
Szczegółowy opis projektu, specyfikacja oraz informacje techniczne wykonania torów Koncepcja Pumptrack Marcelin.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maria Łysek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, powierzenie ZLP, Potrzebna opinia WuiA
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło sie w dn. 22.09.2021
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, M.Rucka, M.Surdyk, ZLP, J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Rozumiem uzasadnienie negatywnej opinii co do lokalizacji. Proponuję wspólnie z odpowiednim wydziałem poszukać alternatywnej lokalizacji na terenie Lasku Marcelińskiego lub jego okolicach.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ budowa Pumptrak Marcelin – rowerowego placu zabaw we wskazanej lokalizacji wymagałoby wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, po uprzedniej zmianie przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Związane jest to ze wskazanym rodzajem nawierzchni, która jest asfaltowa i nieprzepuszczalna. Takie działanie sprzeczne jest działalnością statutową Zakładu Lasów Poznańskich. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO22, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO22 § Zgłaszanie projektów 2 pkt 16 ppkt 4).
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 598 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 570 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Urbanistyki i Architektury
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna z uwagami Uwagi Teren wskazany na załączniku graficznym znajduje się wyłącznie na działce nr 1/8, ark. 11, obr. Ławica, podczas gdy we wniosku wskazano dodatkowo działkę nr 1/2, ark. 12 obr. Ławica, należałoby jednoznacznie określić lokalizację inwestycji. Zakładając jednak, że tor planowany jest w miejscu wskazanym na załączniku graficznym należy stwierdzić, że zaprojektowano go na terenie oznaczonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek południowo-zachodni” w Poznaniu symbolem KD-GPS1 stanowiącym teren dróg publicznych – droga główna o ruchu przyspieszonym. Wobec kolizji z planowanym układem komunikacyjnym nie jest możliwe wydanie pozytywnej rekomendacji dla tak kosztownego projektu (600 000 zł), jednak nie jest wykluczone się, że jego realizacja możliwa byłaby w innej lokalizacji. Dodatkowo wskazuję, że tereny przyległe do wskazanego w projekcie terenu na działce nr 1/8 oznaczone są w planie symbolem 1ZL – tereny lasów, dla których ustalono między innymi: 4) dopuszczenie sytuowania takich budowli i urządzeń, jak: a) dukty leśne przeznaczone dla ruchu pieszego i rowerowego, b) mostki i estakady, c) urządzenia melioracji wodnych, d) sieci infrastruktury technicznej; 5) dopuszczenie lokalizacji przy duktach leśnych przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego obiektów małej architektury służących rekreacji lub utrzymaniu porządku.
  Zespół Obradował w składzie: Wojciech Tracz

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.