Przewijamy Poznań


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Przewijamy Poznań
Skrócony opis projektu
Zorganizowanie sieci punktów umożliwiających przewijanie (zmianę pieluchy) dorosłych osób zależnych w Poznaniu.
Opis projektu
W Polsce dorosłe osoby (starsze dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy), które z powodu niepełnosprawności, choroby, ograniczeń ruchowych związanych z wiekiem nie mogą korzystać z toalet (nawet z przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością) i wymagają w związku z tym używania pieluch, nie mają możliwości poza swoim miejscem zamieszkania, dokonać ich wymiany w sposób godny i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i intymności. Podczas wymiany pieluchy u osób, które nie są w stanie ustać na własnych nogach (m.in. z powodu: niedowładów, spastyki, amputacji, dystrofii mięśniowych, wrodzonej łamliwości kości, braku czynności podporowych w stopach, zwyrodnienia stawów) konieczne jest ich położenie w pozycji horyzontalnej. W istniejących publicznych toaletach nie ma żadnych urządzeń w tym: leżanek z możliwością regulowania wysokości lub przystosowanych przewijaków umożliwiających bezpieczne, wygodne położenie dorosłych osób. Nie ma również podnośników do przenoszenia z wózka na przewijak. W związku z tym, wymiana pieluchy w przestrzeni publicznej jest dokonywana z pomocą opiekunów na trawnikach, ławkach w parku, na posadzkach w toaletach. Są to sytuacje anty godnościowe, niebezpieczne, uniemożliwiające zachowanie intymności i w związku z tym powodujące traumatyczne przeżycia dla przewijanych i przewijających. Niniejszy projekt ma na celu zorganizowanie w Poznaniu 12 punktów z przewijakami stacjonarnymi, które będą usytuowane w instytucjach publicznych w tym kultury, obiektach sportowych, przychodniach, dworcach i miejscach służących rekreacji i wszelkiej aktywności osób z niepełnosprawnością. Zakłada się: opracowanie szczegółowej mapy potrzeb, adaptację miejsc, które zostaną doposażone w: regulowane elektrycznie przewijaki, podnośniki (4 wybrane punkty), specjalistyczne umywalki jak również zaplanowany jest zakup 1 przewijaka mobilnego (na kółkach), który wraz z zakupionym podnośnikiem transportowym (do przenoszenia osoby z wózka na przewijak) i namiotem stanowiłby alternatywne zabezpieczenie w trakcie imprez masowych. Projekt zakłada również opracowanie mapy interaktywnej do pobrania na smartfon, dzięki której możliwe będzie znalezienie odpowiednio wyposażonego punktu umożliwiającego wymianę pieluchy. Do koordynacji realizacji projektu zostanie zatrudniony koordynator, który będzie również odpowiedzialny za konsultacje społeczne.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań w tym: ORSK im. W .Degi, Brama Poznania, Poznań Stadion, toaleta przy Arenie, Plac Wolności

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

kolejnych 7 punktów montażu przewijaków wskazanych zostanie poprzez konsultacje społeczne z potencjalnymi użytkownikamirodowiskiem osób z niepełnosprawnością
Potencjalni odbiorcy projektu
Szacowana liczba osób dorosłych w Polsce, które wymagają korzystania z tzw. przewijaków w toaletach publicznych to ok. 150 000, w samym Poznaniu szacunkowo jest to ok. 1500 - 2000 osób. Należy jednak pamiętać, że osobami wymagającymi przewijaków są również osoby odwiedzające nasze miasto (turyści), których liczbę trudno dokładnie określić.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dorosłe osoby niekontrolujące potrzeb fizjologicznych z powodu niepełnosprawności, wieku, choroby i wymagające w związku z tym używania pieluch nie mają możliwości, poza swoim domem, dokonać ich wymiany w sposób godny i bezpieczny. Z uwagi na brak przystosowanych właściwie wyposażonych toalet większość z tych osób rezygnuje z aktywności, poruszania się po mieście i pozostaje w domach. To pogłębia ich izolację i powoduje wykluczenie społeczne. Zdarzają się też sytuacje, gdy osoby te przed planowanym opuszczeniem mieszkania lub już przebywając w przestrzeni publicznej, powstrzymują się od przyjmowania płynów lub zażywają preparaty antybiegunkowe by nie wystąpiła konieczność nagłej wymiany pieluchy. Narażają się przez to na odwodnienie, infekcje dróg moczowych, a w przypadku "awarii" muszą nosić przemoczoną odzież lub siedzieć na zabrudzonym płynami fizjologicznymi wózku. Jest to sytuacja nie do przyjęcia, wykluczająca i po prostu niehumanitarna. Jeśli zrealizujemy ten projekt, będziemy pierwszym miastem w Polsce, które zapewni godność tej grupie osób! Zatem "Przewijamy Poznań"!
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt spełnia zasady projektowania uniwersalnego:
1/ sprawiedliwe wykorzystanie – projekt jest użyteczny dla ludzi o różnych rodzajach niepełnosprawności ruchowej wymagających dostosowanych rozwiązań,
2/ elastyczność użytkowania – projekt uwzględnia szeroki zakres indywidualnych preferencji i możliwości użytkowników,
3/ prosta i intuicyjna obsługa – zastosowany rozwiązania są łatwe do zrozumienia, niezależnie od wiedzy, umiejętności językowych użytkowników,
4/ zauważalna informacja – projekt w sposób efektywny łączy ze sobą niezbędne informacje dla użytkownika (piktogram, aplikacja na smartfon) niezależnie od warunków otoczenia lub zdolności sensorycznych użytkownika,
5/ tolerancja błędu – projekt minimalizuje wszelkie zagrożenia i negatywne skutki przypadkowego lub zamierzonego działania,
6/ niewielki wysiłek fizyczny – projekt zakłada dużą funkcjonalność i efektywność rozwiązań, proponowane rozwiązania są wygodne i wymagają minimalnego wysiłku użytkowników,
7/ wymiary i przestrzeń dostępne i użyteczne – odpowiednia wielkość i przestrzeń przewidziana do podejścia, działania i wykorzystania rozwiązań, niezależnie od wielkości, postawy lub mobilności użytkownika. Pełna dostępność dla osób poruszających się na wózkach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
18500,00 zł (koszt zakupu 1 stacjonarnego przewijaka) x 12 sztuk, 8000,00 zł (koszt zakupu 1 podnośnika sufitowego) x 4 sztuki, 6000,00 zł (koszt zakupu umywalki podnoszonej elektrycznie) x 4 sztuki 278 000
4500,00 zł (szacunkowy koszt montażu 1 przewijaka) x 12 sztuk 54 000
120000,00 zł - szacunkowy koszt adaptacji 12 toalet dla potrzeb osób poruszających się na wózkach i wymagających położenia na przewijakach (w tym również montaż 4 podnośników sufitowych i 4 umywalek regulowanych elektrycznie) 120 000
Opracowanie mapy interaktywnej (aplikacji) w zakresie dostępności przewijaków do pobrania na smartfony dla użytkowników 64 000
zakup 1 sztuki tzw. mobilnego przewijaka - 30 000,00 zł oraz 1 sztuki podnośnika transportowego - 7000,00 zł oraz wolnostojącego namiotu - 3000,00 zł 40 000
Koszty zatrudnienia koordynatora projektu
12 m-cy x 4500 zł
54 000
SUMA: 610 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
1 rekomendacja_PBO.pdf
1 uchwa_a KDO (1).pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Nowak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Zmiana rekomendacji na pozytywną 27.08
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: nie
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt będzie realizowany w lokalizacjach wyłonionych po konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz KDO przy WZiSS.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska - Gwóźdź

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.