Ujarzmij codzienność - zadbaj o siebie!


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Ujarzmij codzienność - zadbaj o siebie!
Skrócony opis projektu
Warsztaty i konsultacje kierowane do różnych grup mieszkańców rejonu 10 głównie nastolatków i dorosłych
Opis projektu
Projekt ma na celu polepszenie jakości życia mieszkańców m.in. poprzez ich udział w różnorodnych warsztatach. Planowana tematyka - jak poniżej. Wśród uczestników zostanie przeprowadzona ankieta na temat innych interesujących ich tematów, o które zostanie uzupełniona poniższa lista.

Dla nastolatków:
- "Hajs musi się zgadzać", czyli warsztaty z zarządzania własnym budżetem. Jak go planować, jak oszczędzać, jak zarabiać?
- "Gdy dorosnę, to będę...", czyli warsztaty z zakresu planowania ścieżki zawodowej. Etat, własna firma czy inne wyjście? Jak to, co robisz teraz wpływa na przyszłość?
- Chcę być na swoim - jak się usamodzielnić? Jak prowadzić dom, gotować, planować zakupy i inne wydatki?
- Życie w rodzinie - czy istnieją jakieś zasady? Jak sobie wyobrażasz własną przyszłą rodzinę?
- Dieta - co to w sumie jest i po co nam warzywa? - warsztaty z dietetykiem z zakresu prawidłowego żywienia
- spotkania z ciekawymi gośćmi, mające na celu zainspirowanie uczestników i pobudzenie ich do działania (np. podróżnicy, artyści, osoby z kręgu biznesu)

Dla osób dorosłych:
- Znajdź hobby - warsztaty motywacyjne z zakresu urozmaicania codzienności - kto powiedział że życie to tylko praca, dom i dzieci?
- Budżet domowy - warsztaty z zakresu zarządzania domowym budżetem, jak sprawić żeby się spinał?
- E-świat - warsztaty z zakresu obsługi spraw życia codziennego w internecie (profil zaufany, sprawy urzędowe, przydatne aplikacje itd.)
- Segregacja śmieci - po co to komu i jak to robić? Same konkrety - obalamy mity i przedstawiamy gotowe rozwiązania, np. jak zmieścić tyle pojemników pod zlewem.
- spotkania z ciekawymi gośćmi, mające na celu zainspirowanie uczestników i pobudzenie ich do działania (np. podróżnicy, artyści, osoby z kręgu biznesu)
- Kameleony - warsztaty fryzjerskie i wizażu, skierowane do osób chcących zadbać o swój wygląd na co dzień.

Dodatkowo chciałabym zapewnić osobom w każdym wieku, również dzieciom, możliwość konsultacji z psychologiem/innymi specjalistami.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

planowana: Wilda (okolice Rynku Wildeckiego)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokal wskazany przez Miasto Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci, nastolatkowie i osoby dorosłe z rejonu Świerczewa, Wildy i Zielonego Dębca, którzy chcieliby polepszyć jakość swojego życia: znaleźć pasję, sprawniej poruszać się w środowisku pracy, rodziny, domu. Zapraszam absolutnie wszystkie osoby, które chcą ułatwić sobie codzienność i zadbać o swój dobrostan.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Miniony rok uświadomił każdemu z nas, co naprawdę jest ważne. Zwłaszcza teraz, wielu z nas żyje codziennością - dlaczego więc nie zadbać o to, by była bardziej satysfakcjonująca? Czas pandemii wydobył wiele problemów, które nosimy w sobie - brak motywacji, problemy rodzinne czy finansowe. Dodatkowo widzę, jak nastolatkowie borykają się z własną wizją przyszłości - chcą być niezależni, lecz nie wiedzą do końca jak to zrobić. Uczą się w szkole pisać biznesplany, jednocześnie nie potrafiąc wyobrazić sobie kosztów zakupów spożywczych na 1 tydzień. Celem projektu jest uzbrojenie mieszkańców w takie narzędzia, dzięki którym codzienność będzie łatwiejsza, a także umożliwienie im spojrzenia na świat z innej perspektywy. poszukanie nowej drogi. Dodatkowo zapewnienie konsultacji z psychologiem i innymi specjalistami pozwoli im znaleźć/utrwalić motywację lub po prostu pomoc w trudniejszych momentach.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt nie wyklucza nikogo - ani pod względem wieku, ani płci, ani sprawności. Lokal zostanie wskazany przez Miasto Poznań i będzie uwzględniał potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Osoby, które nie będą mogły fizycznie przyjść i obejrzeć warsztatów, będą mogły obejrzeć materiały zamieszczone na stronie www projektu (zapis video lub materiały w formie PDF, w zależności od możliwości). Strona i materiały będą sporządzone zgodnie ze standardem WCAG.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynajem lokalu, średnio 3 000 na miesiąc x 12 miesięcy zł. Lokal min. 50m2, z łazienką, min. 3 pomieszczenia z oknami. Pozbawiony barier architektonicznych, umożliwiający wstęp dla os. poruszających się np. na wózkach lub o kulach. - w przypadku, gdyby nie udało się zapewnić lokalu z ZKZL lub trzeba by z tego tytułu ponieść opłaty. 36 000
Rachunki, media, inne koszty związane z wynajmem lokalu (3000/miesiąc) i promocją projektu, utrzymaniem strony www (500 zł/miesiąc) - 12 miesięcy x 3 500 zł 42 000
Wynagrodzenie dla prowadzących warsztatów (średnio 8 warsztatów w miesiącu x 12 miesięcy) i koordynatora lokalu (4 975,76 brutto tj. 3 000 zł netto/miesiąc x 12 miesięcy) 108 000
Wynagrodzenie psychologa/innego specjalisty (dyżur min. 3x w tyg. x 4 godziny x 12 miesięcy x 120 zł/h) - np. fizjoterapeuta, dietetyk. 20 000
Zakup usługi stworzenia strony www projektu (5 000 zł) oraz wyposażenia lokalu: krzesła, stoły, lampy, pomoce dydaktyczne do użytku podczas warsztatów, artykuły papiernicze itd. (50 000 zł) oraz wypożyczenia sprzętu na warsztaty np. instrumenty muzyczne (20 000 na rok) 75 000
SUMA: 281 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marta Janik
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi zespołu oceniającego WDGR do projektu: - wnioskodawca nie podał żadnej informacji, czy diagnozował potrzeby mieszkańców ww. dzielnic miasta pod kątem proponowanej tematyki warsztatów,w związku z tym nie wiadomo na jakie zainteresowanie i frekwencję można liczyć (dlatego warto rozważyć poszerzenie obszaru projektu o dodatkowe dzielnice, zwłaszcza, gdyby warsztaty odbywały się w formie zdalnej -np. z uwagi na możliwy lockdown) - tematyka proponowanych warsztatów w części pokrywa się z tymi, które od kilku lat regularnie realizuje WDGR (zakładanie firmy, promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży - np. program "Młodzi proaktywni" zrealizowany w ubiegłym roku w ramach małego grantu), a także Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Powiatowego Urzędu Pracy (planowanie kariery zawodowej), czy też Centrum Inicjatyw Rodzinnych (warsztaty dla rodziców na urlopach wychowawczych itp) - to samo dotyczy załatwiania spraw urzędowych przez internet, zakładania profilu zaufanego - wnioskodawca nie wskazuje o jaki konkretnie lokal zamierza się starać (warto rozważyć możliwość wykorzystania wyposażonych sal szkolnych po godzinach lub lokali użytkowanych już przez inne działające stowarzyszenia - np. Spot przy ul. Dolna Wilda lub kluby osiedlowe - będzie pewnie taniej, bez potrzeby remontu i zakupu wyposażenia, z którym nie wiadomo co zrobić po zakończeniu projektu) - proponujemy obniżenie kosztów projektu o 115 tys. zł, w wyniku rezygnacji z następujących pozycji:rezygnacji z zakupu wyposażenia na rzecz wypożyczenia (- 50 tys. zł), rezygnacji z remontu lokalu (- 65 tys. zł) Rekomendujemy projekt do realizacji pod następującymi warunkami: - korekty tematyki warsztatów w celu uniknięcia dublowania tematyki z tymi, które realizują bezpłatnie np. jednostki miejskie lub inne stowarzyszenia - rezygnacji z wynajmu lokalu wymagającego zakupu wyposażenia oraz remontu
  Zespół Obradował w składzie: Jarosław Maciej Dohnal Małgorzata Michalska Jakub Grypczyński
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 281 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 236 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uchwała nr XXVII/148/III/2021 Rady Osiedla Wilda z dnia 15 września 2021 r. Radni przychylają się do uzasadnienia WDGiR. Zdaniem radnych należałoby zdiagnozować potrzeby mieszkańców w zakresie tematyki warsztatów. Wątpliwości budzą również wysokie koszty wynajęcia lokalu, jego remontu i zakupu wyposażenia, a także stworzenie i utrzymanie strony internetowej. Rekomendujemy projekt do realizacji pod warunkiem redukcji kosztów związanych z wyżej wymienionymi kwestiami.
  Zespół Obradował w składzie: Katarzyna Błaszczyk, Dorota Bonk-Hammermeister, Piotr Gładysiak, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Katarzyna Napierała, Marek Pluta, Wojciech Przybylski, Małgorzata Przygórska, Roman Sidorski, Zofia Strańczyk
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.