"Hej Śródka!" instalacja z liter 3D


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
"Hej Śródka!" instalacja z liter 3D
Skrócony opis projektu
„Hej Śródka!” - utworzenie hasła z liter przestrzennych 3D, oświetlone nocą.
Opis projektu
„Hej Śródka!” to forma powitania. Funkcja perswazyjna napisu sprawdzi się zarówno jako wsparcie promocji dzielnicy jak i powitanie osób wjeżdżających do miasta.

Mieszkańcy Śródki będą mieli niepowtarzalne miejsce, artystyczny element, który stanie się popularny, dzielnica zyska rozgłos. Wymiar artystyczny instalacji podkreśli niepowtarzalny charakter miejsca.

Podążając za trendami europejskich miast, napisy przestrzenne są częścią ich architektury, a także zyskały modny wymiar. Osoby młode mają potrzebę życia społecznego, oznaczania się w różnych miejscach przestrzeni miasta.

Proponowany rozmiar napisu "Hej Śródka" - wysokość liter minimum 2m, litery 3D, oświetlone lico, wolnostojące, podobne realizacje https://hbprojekt.pl/2019/12/17/litery-wolnostojace/ . Kolor zwracający uwagę przechodniów, ale niejaskrawy. Dobrany w porozumieniu z Konserwatorem Zabytków oraz Plastykiem Miasta.

Walor estetyczny napisu „Hej Śródka” będzie zachętą do fotografowania się przy napisie. Przy haśle powinien być także znak „#” sugerujący zachętę do oznaczania się w sieci. Może być naklejony na boku litery „H” lub znajdować się tuż przed napisem.

Proponowana lokalizacja napisu działka 79/2 (lub sąsiadujące grunty miejskie). Przy okazji ustawienia hasła można zagospodarować działkę na skwer z zielenią oraz uporządkować stojące w tyle reklamy. Miejsce potrzebuje rewitalizacji oraz wsparcia w realizacji tej inicjatywy z budżetu obywatelskiego.

To wizytówka dzielnicy, ponieważ obszar jest widoczny z głównych dróg dojazdowych. Tuż obok są tereny rekreacyjne nad Maltą, a teren po przeciwnej stronie ronda, choć tak mocno widoczny, jest bardzo zaniedbany.

W koncepcji lokalizacji napisu istotna jest jego widoczność oraz łatwy dostęp z punktów komunikacyjnych (z chodnika, ścieżek rowerowych) tak, by wykonanie zdjęcia było łatwe.
Napis może się znajdować tuż przy rondzie Śródka. Liczny ruch pieszych oraz istotny punkt w sieci komunikacji miejskiej sprawią, że napis będzie miał duży zasięg widoczności.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Działka miejska 03/05/5/6

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są zarówno Mieszkańcy Śródki, którzy lubią design, turyści przyjeżdżający do miasta, którzy oceniają walory estetyczne, atrakcje w przestrzeni miasta, jak i osoby młode, które sporą część dnia spędzają w sieci. Przy napisie mogą robić zdjęcie i oznaczać się znakiem #hej Śródka!. Śródka staje się modna, pomóżmy jej odżyć!
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dlaczego "Hej Śródka!"? Dzielnica jest modna, doceniania przez turystów, ma bogatą historię, ciekawe miejsca na kulinarnej mapie miasta. Jest w niej jednak sporo punktów wymagających rewitalizacji. Jednym z nich są działki przy rondzie Śródka. Powitanie "Hej Śródka!" w modnej formie przestrzennych liter wzbudzi większy ruch pieszy oraz zainteresowanie. Miejsce będzie chętnie odwiedzane, oznaczane na zdjęciach za pomocą "#" w mediach społecznościowych. Ma szansę zaistnieć także międzynarodowo jako punkt trendy na mapie miasta Poznania. Wpisuje się w artystyczny charakter dzielnicy, w której są liczne murale. Uzupełnieniem artystycznego wymiaru będzie przestrzenny napis, w formie artystycznej instalacji.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt posłuży promocji dzielnicy oraz promocji miasta. Będzie atrakcją turystyczną, a dla najbliższych mieszkańców stanie się walorem estetycznym. Proponowane miejsce jest nieuporządkowane, choć bardzo dobrze widoczne, wizytówka na wjeździe do centrum miasta.

"W Europie takim wyjątkowym napisem był holenderski I amsterdam vis a vis Rijksmuseum – holenderskiego muzeum narodowego w Amsterdamie. Instalacja z 2004 roku autorstwa Fritsa Huffnagela stała się wizytówką miasta i znacznie zwiększyła liczbę turystów odwiedzających stolice Holandii – dosłownie każdy chciał sobie zrobić zdjęcie na tle napisu. Jak podają dane statystyczne przez 14 lat istnienia napisu liczba turystów wzrosła z 4.2 mln w 2004 r. do ponad 9 mln w 2018 i wygenerowała 1.350.156 postów na Instagramie z biało-czerwonymi literami I amsterdam w tle" - źródło https://hbprojekt.pl/2019/12/17/litery-wolnostojace/ . Należy założyć, że rozwój social mediów będzie się umacniał, zatem zasięgi i popularność mogą być jeszcze większe. Czas na poznańską Śródkę! Niepowtarzalny charakter dzielnicy wybrzmi w artystycznej instalacji"Hej Śródka!".
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Litery przestrzenne 3D, 10 znaków - Hej Śródka!, sugerowana wysokość liter minimum 2m, oświetlone lico, litery wolnostojące ustawione na wylewce betonowej. Projekt zakłada podłączenie do sieci elektrycznej miasta, nie zawiera wyceny doprowadzenia instalacji, może być również zasilany z paneli fotowoltaicznych.

korpusy w całości z aluminium, malowane proszkowo tył blacha 2mm boki blacha 1.5mm front plexi 4mm mocowana na elkamet oświetlenie modułowe led + zasilacz 12V wewnętrzna konstrukcja aluminiowa wysokość liter 200cm, grubość 20cm konstrukcja do montażu stalowa, spawana z kątowników 40x40, ocynkowana i wbetonowana. Litery przykręcane do konstrukcji litera podświetlana 200cm - 6950 PLN netto/szt konstrukcja stalowa ok 18m - 8600 PLN netto montaż całości - 9800 PLN netto
Łącznie - 87 900 PLN netto
87 900
SUMA: 87 900
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Wycena od Studio Pera Wycena Hej _r_dka!.jpg
Referencyjne realizacje instalacji w europejskich miastach Hej _r_dka!.jpg
Przykładowa lokalizacja instalacji "Hej Śródka" lokalizacja instalacji Hej _r_dka!.jpg
lokalizacja instalacji M2.2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agata Krzesińska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie podtrzymana decyzja negatywna
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 23.09.2021
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski, Łukasz Miadziołko
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Zespole PBO22, Szanowni Państwo, zajmuję się reklamą zawodowo oraz hobbistycznie, poza pracą zawodową wykładam także na UAM kreatywne aspekty reklamy. Tworząc projekt ,,Hej Śródka" podążałam za trendami miast europejskich, poszukiwałam miejsc promujących Poznań, które polubią młodzi ludzie, przy których turyści chętnie wykonają zdjęcie i oznaczą się na nich w przestrzeni miasta, które zwyczajnie mogą stać się kultowe. Powtórzeń „które" można tu tworzyć bez końca. Niestety projekt uzyskał odmowne opinie od ZTM w pierwotnie wskazanym miejscu, a następnie od POSiR. Chciałabym uzyskać Państwa wsparcie i wspólnymi siłami spróbować znaleźć optymalne miejsce dla powstania instalacji. Moc social mediów, oznaczeń # jest wielka, a zwyczajne powitanie #Hejśródka! w dzielnicy o silnym, artystycznym charakterze wpisuje się w klimat miejsca. W towarzystwie muralu i muzycznej, artystycznej instalacji będzie idealnym oraz spójnym dopełnieniem. Jednocześnie ubolewam, że propagowane w biuletynach miejskich jako proste złożenie projektu PBO, napotyka tak wiele trudności. Dotychczas się nie poddałam, bo wierzę, że to projekt korzystny szczególnie dla obszaru miasta, a także lokalnej turystyki. Tym bardziej nie rozumiem odmowy POSiR dla lokalizacji przy Jeziorze Maltańskim. Teren jest rekreacyjny, oczywiście powiązany ze sportowymi wydarzeniami, jednak jego przeznaczenie nie wyklucza połączenia go z artystyczną instalacją, która mogłaby uatrakcyjnić niedzielne spacery. Uzyskałam propozycje lokalizacji poniżej ponawiam prośbę o pozytywne rozpatrzenie, niżej proponowanych lokalizacji i wskazanie, która z nich będzie mogła być pozytywnie zaopiniowana. Mają Państwo wgląd w odpowiedzi do wniosku, złożony przeze mnie projekt jest na wielu etapach odrzucany, z subiektywnymi uzasadnieniami. Jednocześnie dziękuję Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami za wsparcie w poszukiwaniu odpowiednich gruntów, które załączam do wniosku. Bardzo proszę o wsparcie w dalszym procedowaniu. Z poważaniem, Agata Krzesińska
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zespół opiniujący w nawiązaniu do opinii pomocniczej Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji podtrzymuje stanowisko Zakładu, które stanowi o negatywnej opinii dot. projektu. Argumentując negatywną rekomendację zaznaczamy, że tereny, na których planowano usytuować napis kojarzone są przez większość mieszkańców Poznania ze sportem i rekreacją. Napis w tej lokalizacji nie koresponduje zarówno z charakterem Malty jak i aktualnym sposobem jej zagospodarowania. Zdaniem POSiR oraz Wydziału Sportu optymalna lokalizacja napisu "Hej Środka" to rejon ograniczonym ulicami Podwale i Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 87 900 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Tren, na którym proponuje się realizację projektu, objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Śródka' w Poznaniu, uchwalonym przez RMP w 2017 roku. W związku z powyższym wniosek powinien być opiniowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Oledzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych MPU
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ Zarząd Zieleni Miejskiej nie administruje żadnym terenem na Śródce.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
 • Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie ZDM nie zajmuje się wykonywaniem i montażem reklam. Reklamy nie powinny być montowane w miejscach rozpraszających uwagę kierowców, szczególnie w miejscach o dużej zmienności sytuacji na drodze, gdzie skupienie kierowcy nie powinno być niczym zakłócone. Proponowana lokalizacja reklamy jest przy zjeździe z ronda obsługującego także komunikację publiczną, bezpośrednio przy przejściu dla pieszych. Zgodnie z art. 4 ustawy o drogach publicznych w pasie drogowym zlokalizowane są droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Opiniujemy negatywnie ze względów bezpieczeństwa. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 r.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Heilman, Radosław Ciesielski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 87 900 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.